kruis.jpg

Vredeswerkgroep stopt. Einde of nieuw begin?

In de oecumenische vredesviering op 23 september 2018 werd aandacht gegeven aan het feit dat de PAX vredeswerkgroep Twello haar activiteiten gaat afsluiten.
De groep heeft ons vele jaren bij de les gehouden. Wat gebeurt er in de wereld en wat doet het met ons? Contacten in binnen- en buitenland, deelname in de banden met Szekszàrd in Hongarije in de M- en O-Europawerkgroep, met Tordinci in Kroatië in het gemeentelijk Mondiaal Platform. Incidentele contacten door het sturen van vredesvluchten vanuit onze gezamenlijke kerken naar mensen en organisaties in conflictgebieden. Zij, en wijzelf ook, hebben het nodig te blijven geloven in vrede en rechtvaardige verhoudingen, in Syrië, Israël/Palestina, Afrika.
Daarnaast aandacht voor het wel genoemde grootste vredesproject ooit: ‘EUROPA’

De vredesgroep stopt. Het vredeswerk gaat evenwel door. De jaarlijkse vredesvieringen worden door ons voortgezet; anderen denken na over een activiteit in vredesweek 2019. Kijk ook eens op de website van PAX wat de landelijke organisatie zoal doet en hoe men werkt met mensen in conflictgebieden.
Wij als Oecumenisch Beraad Twello bedanken de werkgroep PAX voor al het werk dat ze hebben verzet: de dames Mieke van Ee en Elly de Haan, en de heren Martinus Ooms, Henk Streppel en Ruud Pragt.

Het thema van de afgelopen vredesweek was “Generaties voor vrede” . Samen kijken we uit naar een nieuwe generatie die dit belangrijke werk gaat voortzetten!

Ton ten Heggeler, voorzitter Oecumenisch Beraad Twello