Skip to main content

Kerkenraad en moderamen

Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit:

Moderamen

Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door:

  • de preses van de kerkenraad
  • de scriba van de kerkenraad
  • bij toerbeurt een van de predikanten als assessor (algemeen lid)

TAAKGROEPEN

De kerkenraad laat zich bijstaan door onderstaande hoofdwerkgroepen:
Deze werkgroepen nemen zelfstandig besluiten, mits deze passen in het door de kerkenraad vastgestelde beleid.

Onder deze hoofdwerkgroepen vallen aan het werkveld gelieerde subwerkgroepen / commissies. Daarnaast zijn er werkgroepen die rechtstreeks onder de kerkenraad vallen. zie Overige werkgroepen