Skip to main content

Welkom bij de Dorpskerk

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In de alledaagse drukte van ons bestaan biedt de Dorpskerk, met een stiltecentrum, een plek voor rust, zingeving, religie en levensvragen. Daarom kunt u altijd binnenlopen, bijeenkomsten bezoeken en deelnemen aan onze activiteiten.

Kerkzaal Dorpskerk Twello

Kerkdiensten

Iedere zondag houden wij om 10.00 uur een kerkdienst in de Dorpskerk. Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een dienst in het Grotenhuis.

Open kerk

Open kerk

Een uitnodigend huis, waar de deur altijd voor iedereen open staat. Elke zondag om 10.00 uur is er een dienst. Het stiltecentrum is vrijwel dagelijks geopend. Loop gerust even binnen.

Ons geloof

Ons geloof

In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In onze kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen.

Kerk in Twello

Verbinden

Wij willen een zorgzame kerk zijn. We laten ons ook als kerkelijke gemeente in het dorp Twello zien en leggen verbindingen met de samenleving. Alles draait om een open dialoog die begint met luisteren naar de echte vragen die mensen hebben.

Kerkdiensten Dorpskerk online

Beleef online onze kerkdiensten mee

Of kijk eerdere opname's terug.
Stiltecentrum Dorpskerk Twello

Stiltecentrum dagelijks geopend

Loop eens binnen om de rust te zoeken
Monument Dorpskerk Twello

De Dorpskerk is een monument

Alles over ons monumentaal kerkgebouw
Muziek in de Dorpskerk

Muziek is belangrijk in onze kerk

Tijdens de kerkdienst is dit een belangrijk onderdeel

Bijbel Dagelijks woord
Dagelijkswoord
Dagelijkswoord.nl