Skip to main content

Eredienst en Pastoraat

In kerk en maatschappij zoeken we naar een optimale verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Aandacht voor elkaar is belangrijk. Omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Niet alleen in de kerkdiensten, ook daarbuiten. Dat is het speerpunt van de taakgroep Eredienst en Pastoraat. 

Eredienst

Alles wat met de vieringen in de Dorpskerk en het Grotenhuis te maken heeft, wordt gecoördineerd door de taakgroep Eredienst en Pastoraat. Van de ideeën voor bijzondere diensten, het nadenken over de opzet van onze vieringen, tot het maken van roosters.
In de praktijk wordt er heel veel gedaan door grotere en kleinere commissies en groepjes.

Als u iets wilt weten of ergens aan mee wilt doen, neem gerust contact op.

Het Multi Media Team (MMT)

Ons multi media team zorgt tijdens kerkdiensten voor teksten en/of afbeeldingen op de beeldschermen in onze kerk.
Tevens verzorgt het team de live uitzending van diensten via Kerkdienstgemist.

PASTORAAT

Pastoraat gebeurt daar waar mensen aandacht hebben voor elkaar, in vele vormen.

Soms is het een toevallige ontmoeting, soms een gesprek op afspraak, of een georganiseerde ontmoeting in een groep. Maar altijd zijn het waardevolle momenten waarbij de één een luisterend oor heeft voor de ander, en waar mensen omzien naar elkaar.

De predikanten zijn aangesteld voor pastoraat op bijzondere momenten, in tijden van verdriet en vreugde en zij worden daarin ondersteund door ouderlingen, wijkcoördinatoren en contactpersonen.

Maar in feite is pastoraat van en voor iedereen.

Als u prijs stelt op contact, laat het ons weten en neem contact op.