Skip to main content

Andere Activiteiten

In de Dorpskerk zijn meerdere activiteiten:

 

Aan Tafel

Iedereen die contact met andere gemeenteleden belangrijk vindt, is van harte welkom in “The Basement” (kelder Irene, een lift is aanwezig) voor een ontmoeting rondom de maaltijd.

 Aan Tafel Dorpskerk Twello

Dankzij een grote groep vrijwilligers wordt eenmaal per maand een heerlijke twee- of driegangenmaaltijd geserveerd met koffie/thee na afloop. De maaltijd begint om 18.00 uur en eindigt rond 19.30 uur.

Vooraf drinken we een samen een glaasje en aan tafel zorgen we voor een goede sfeer, waarin gesprekken tot hun recht komen. We kiezen bewust voor een maaltijd op verschillende dagen van de week zodat iedereen de mogelijkheid heeft om een keer aan te schuiven. We beginnen en eindigen de maaltijd met een gebed, een gedicht of een kort verhaal en soms een lied.

Maaltijd voor de gemeente

De kosten bedragen €5,00 per keer. Hiervan wordt €1,00 gedoneerd aan een project van Zending en Werelddiaconaat. 
Intekenlijsten liggen in Irene of stuur een mail naar de coördinator.

 

 

Cantorij

Zo'n 10 á 12 keer per jaar verleent de Dorpskerkcantorij haar medewerking aan onze vieringen.

Liedbundels

Er wordt gebruik gemaakt van:

  • het Nieuwe Liedboek
  • liederen uit Taizé en Iona
  • Oosterhuisliederen
  • de bundel 'Zangen voor zoeken en zien'
  • en af en toe een uitstapje naar een heel ander genre.

Oefenavond

De cantorij oefent wekelijks, van september tot Pinksteren, op woensdagavond van 18.30-19.30 uur.
Houdt u van zingen: van harte welkom!

Informatie en contactpersoon

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze cantor – organist Henk Noordman.

of bij onze contactpersoon  van de cantorij.

 

65+ middag

Vier keer per jaar is er een ontmoetingsmiddag voor 65+ers in Irene.

65+ staat voor middagen met:

  • Gezelligheid en ontmoeting.
  • Iets lekkers bij de koffie.
  • Vaak een gast, uit onze eigen gemeente, die iets komt vertellen.

Wanneer u slecht ter been bent: ophalen is mogelijk!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator.

 

Rommelmarkt

Sinds 19 mei 2001 is de traditie ontstaan van een jaarlijkse rommelmarkt, waarvan de opbrengst tot nu toe is bestemd voor de restauratie van het kerkgebouw en het in stand houden van het daarin aanwezige Meere/quellhorstorgel. De opbrengst van, de laatste jaren, gemiddeld 13 tot 14 duizend euro per jaar, vormt een belangrijke bijdrage om genoemde cultuurgoederen in stand te kunnen houden.

Niet verkochte goederen gingen, bijvoorbeeld, naar de electra-ijzerboer, Roemenië en kleding naar het Leger des Heils en Sympany. De opbrengsten als subsidie kwamen ten goede aan ons kerkgebouw.
Ook via modernere middelen als internet worden spullen verkocht.

De commissie rommelmarkt Dorpskerk Twello is verheugd dat zoveel vrijwilligers behulpzaam zijn bij de inzameling, sortering en werkzaamheden voor en op de markt. Hun tomeloze inzet en medewerking maakt van de rommelmarkt elk jaar weer een succes.
Ook is er onder de medewerkers een goede sfeer en prettig contact tussen zowel kerkleden als niet kerkleden. Een heel positief neveneffect van de markt.

De rommelmarktcommissie is te bereiken via het Kerkelijke Bureau.