Skip to main content

Andere Activiteiten

In de Dorpskerk zijn meerdere activiteiten:

 

Aan Tafel

Iedereen die contact met andere gemeenteleden belangrijk vindt, is van harte welkom in “The Basement” (de kelder van gebouw Irene, lift aanwezig) voor een ontmoeting rondom de maaltijd.

 Aan Tafel Dorpskerk Twello

Dankzij een grote groep vrijwilligers wordt eenmaal per maand een heerlijke twee- of driegangenmaaltijd geserveerd met koffie/thee na afloop. De maaltijd begint om 17.30 uur en eindigt rond 19.30 uur.

Vooraf drinken we een samen een glaasje en aan tafel zorgen we voor een goede sfeer, waarin gesprekken tot hun recht komen. We kiezen bewust voor een maaltijd op verschillende dagen van de week zodat iedereen de mogelijkheid heeft om een keer aan te schuiven. We beginnen en eindigen de maaltijd met een gebed, een gedicht of een kort verhaal en soms een lied.

Maaltijd voor de gemeente

De kosten bedragen €6,00 per keer. Hiervan wordt €1,00 gedoneerd aan een project van Zending en Werelddiaconaat. 
Je bent van harte welkom! Stuur even een mail naar de coördinator als je erbij wilt zijn.

 

 

Cantorij

Zo'n 10 á 12 keer per jaar verleent de Dorpskerkcantorij haar medewerking aan onze vieringen.

Liedbundels

Er wordt gebruik gemaakt van:

  • het Nieuwe Liedboek
  • liederen uit Taizé en Iona
  • Oosterhuisliederen
  • de bundel 'Zangen voor zoeken en zien'
  • en af en toe een uitstapje naar een heel ander genre.

Oefenavond

De cantorij oefent wekelijks, van september tot Pinksteren, op woensdagavond van 18.30-19.30 uur.
Houdt u van zingen: van harte welkom!

Informatie en contactpersoon

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze cantor – organist Henk Noordman.

of bij onze contactpersoon  van de cantorij.

 

65+ middag

Vier keer per jaar is er een ontmoetingsmiddag voor 65+ers in Irene.

65+ staat voor middagen met:

  • Gezelligheid en ontmoeting.
  • Iets lekkers bij de koffie.
  • Vaak een gast, uit onze eigen gemeente, die iets komt vertellen.

Wanneer u slecht ter been bent: ophalen is mogelijk!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator.