Skip to main content

Gebouw Irene

Geschiedenis gebouw Irene Twello

Het naast de kerk gelegen Irene werd in 1912 gebouwd op de fundamenten van het oude 'catechiseerlokaal'.
Vóór 1866 was hier de openbare school gevestigd, waarin later ook avondlessen werden gegeven, onder andere 'in de Fransche taal'.
Behalve een leslokaal was er een consistoriekamer, waarin de kerkenraad en andere besturen vergaderden.
Ook was er ruimte voor de volksbibliotheek die 1852 was opgericht. In de winter was er om de veertien dagen “boekenuitdeling” voor de bevolking, waarvan druk gebruik werd gemaakt.

Uitbreidingen

In 1974 is het gebouw uitgebreid met een grote zaal, maar in 2003 blijkt om technische redenen verbouw noodzakelijk.
Het gebouw wordt grotendeels gesloopt om te worden vervangen door de huidige nieuwbouw, die in maart 2006 wordt voltooid.
Tijdens de bouw worden alle activiteiten verplaatst naar Pniël, het gebouw van het Christelijk Jongeren Verbond. Als Pniël, dat in 1996 eigendom werd van de Hervormde Gemeente, in 2006 wordt verkocht, worden alle jeugdactiviteiten ondergebracht in de speciaal daarvoor geschikt gemaakte kelderruimte van Irene.
Met deze ruimte, twee grote zalen en drie kleinere ruimtes (de consistorie is op de oorspronkelijke plek gebleven) en de aanpassing aan de eisen van deze tijd, is Irene een gebouw waarvan niet alleen gebruik wordt gemaakt voor eigen kerkelijke activiteiten, maar zo goed als dagelijks ook door diverse, al dan niet aan de kerk verbonden, organisaties en verenigingen.

Gebouw Irene wordt beheerd door ons kostersechtpaar en is sinds de vorming van de Protestantse Gemeente Twello in 2009 tevens het onderkomen van het Kerkelijk Bureau.