Skip to main content

Predikanten en projectmedewerker

Ds. Menno Valk predikant PKN Twello

Sectie Noord en Centrum

Ds. Menno (M.H.) Valk
  • Ds. Valk heeft een aanstelling voor 100%.
  • Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Zie ook wijkindeling

Sectie Oost en Zuid

Ds. Ary (A.F.U.) Braakman
  • Ds. Braakman is werkzaam voor 80%
  • Hij is bereikbaar op woensdag en vrijdag.

Zie ook wijkindeling

Rosa van der Tang

Projectmedewerker

Rosa van der Tang

Rosa houdt zich o.a. bezig met het opstellen van een communicatie(regie)plan voor de Protestantse Gemeente Twello en met het opstellen van een plan voor efficiënt gebruik van gebouw Irene.