ouderen.jpg

Van de sollicitatiecommissie opbouwwerker

14 ef071762ed Update soll comm 1000

Zoals u vast wel gemerkt hebt is onze commissie vanaf januari jl. weinig actief geweest. Dat had alles te maken met het heersende corona-virus en de strenge regelgeving van overheidswege om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden.

Inmiddels zijn we een klein half jaar verder. Het aantal gevaccineerden neemt gestaag toe en heeft het kabinet de beperkende maatregelen weer iets verruimd. De zomer komt eraan, en de verwachting is dat de hogere temperatuur een nadelig effect op het virus heeft.

Op basis hiervan hebben we op 6 mei jl. als commissie besloten dat we het wervingsproces weer gaan opstarten. Wij denken dat het verantwoord is om in juni fysiek gesprekken te voeren met sollicitanten.
Dat betekent dat de werving d.m.v. een advertentie op diverse sites (o.a. op de PKN-site) op 17 mei a.s. van start gaat. De sluitingstermijn is op 6 juni 2021. De sollicitatie gesprekken vinden plaats op 12 juni. Al met al hopen we het proces half juni afgerond te hebben.

Op de site van onze eigen gemeente vindt u de uitgebreide advertentie waarnaar sollicitanten worden verwezen. Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

Namens de sollicitatiecommissie opbouwwerker,
Dick Wieske

 

Gerelateerde berichten:
https://pkn-twello.nl/activiteiten/nieuws/wervingsprocedure-opbouwwerker-opgeschort