ouderen.jpg

Nieuwe opbouwwerker

Met ingang van 1 september 2021 is Rosa van der Tang in dienst getreden als opbouwwerker van de Protestantse Gemeente Twello.

Zij zal, in nauwe samenwerking met de predikanten, een belangrijke verbindende schakel zijn in het opbouw- en diaconale werk binnen onze kerkelijke gemeente.

Op 26 september vindt de inzegening van Rosa plaats.

Rosa neemt het stokje over van Henk-Jan Gosseling, die ruim drie jaar deze rol heeft vervuld. Wij zijn Henk Jan Gosseling veel dank verschuldigd!