ouderen.jpg

Jubileumdienst de Wingerd

Op woensdag 11 mei 2022 was het een drukte van belang in onze Dorpskerk. Alle kinderen van CBS de Wingerd namen deel aan een feestelijke dienst ter ere van het 100-jarig bestaan van de school. Er werden twee diensten gehouden, één voor de groepen 0-4 en één voor de groepen 5-8, zodat de inhoud afgestemd kon worden op de belevingswereld van de betreffende leeftijdsgroep.

Directeur Bert Radstake heette alle kinderen aan het begin van de dienst welkom en ds. Ary Braakman maakte van het geheel van aangeleverde gedichten, gebeden en liedjes een leuke dienst.

Het a capella zingen van wat liedjes bleek toch wat lastig voor kinderen en leerkrachten, maar het afspelen van de juiste muziek vanaf een mobieltje bood een oplossing.
De kinderen zongen door hen zelf ingebrachte liedjes en een paar kinderen waren zo dapper een gedicht of gebed voor te lezen bij de microfoon.

Het was een feestelijke ochtend vol echoënde kinderstemmen in de kerk!