Skip to main content

Dan zal ik leven

Samen zongen we met het Oosterhuiskoor het lied ‘Dan zal ik leven’ op die themavond in Terwolde. Geen gemakkelijke melodie, maar met hulp van het koor konden we het zingen. Zo gaat het in het leven wel vaker, dacht ik. Anderen kunnen je stimuleren om moeilijkheden en moeiten aan te kunnen.

Wat kan er niet allemaal gebeuren in een leven: je raakt een geliefde kwijt aan de dood of aan het leven, je kunt een ongeluk krijgen, je wordt plotseling ziek en spannende onderzoeken volgen of een moeizaam proces van herstellen. In de loop van de tijd heb ik bij pastorale bezoeken ontdekt dat eigenlijk elk huis wel zo zijn kruis heeft.
Wij zijn allemaal kwetsbare mensen en het besef daarvan kan ons juist openen voor anderen. Kan ons doen beseffen dat we elkaar nodig hebben om staande te blijven in het leven èn in geloven.

vertrouw op god 1000x633En plots gaan mijn gedachten naar de familie Nassar met hun vredescentrum The Tent of Nations bij Betlehem. Na de aanslag van Hamas en het zware militaire antwoord van Israël is het leven voor Palestijnse burgers heel moeilijk geworden, in Gaza maar ook op de Westbank. Maar de familie Nassar probeert te midden van alle angst en onzekerheid vast te houden aan de hoop en kracht te putten uit het christelijk geloof. De steun en het medeleven van (gelovige) mensen elders helpt hen daarbij en omgekeerd geven ze mij ook weer moed. Als zij onder zulke zware omstandigheden proberen vast te houden aan de hoop en anderen de hand reiken vanuit het motto ‘wij weigeren vijand te zijn’ zou ik het dan hier niet kunnen opbrengen om het goede te zoeken voor mezelf en anderen?

Dan zal ik leven. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Je hebt er hulp bij nodig van die e/Ene die je bemoedigt om je niet te laten gezeggen door wat moeilijk en zwaar is. Die je inspireert om je te openen naar anderen, dichtbij en verder weg. Ik hoop dat je samen met anderen het licht van de Opgestane in je leven mag zien.

Ds. Menno Valk

Doe op je eigen plek waar je goed in bent.
Al die kleine goede daden bij elkaar
maken de wereld overweldigend beter.
(Desmond Tutu)