Skip to main content

Einde rommelmarkt

In april 2022 kon er -na 2 jaar corona- eindelijk weer een rommelmarkt bij de Dorpskerk plaatsvinden. Dit kon nog gebeuren zonder de gebruikelijke inzamelzaterdagen bij de familie Winterman, want er stond nog voldoende in de schuur om een succesvolle rommelmarkt te organiseren.

Tijdens deze rommelmarkt bleek wel dat de vrijwilligers enthousiast waren maar in aantal eigenlijk niet voldoende voor het leeghalen van de schuur, opbouw van de markt en bemensing van de markt op de dag zelf. Dit baarde ons als commisie toen al zorgen.

Tijdens een aantal vergaderingen hebben we geconstateerd dat door het teruglopen van het aantal vrijwilligers en het oplopen van de gemiddelde leeftijd van de achterblijvende groep het een steeds grotere uitdaging wordt de organisatie rond te krijgen.
De commissie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat we in 2023 de rommelmarkt op een voor alle betrokkenen leuke manier kunnen organiseren.

Onze belangrijkste drijfveer is altijd geweest om een mooi leuk en gezellig evenement te organiseren. De druk die op de krimpende en steeds ouder wordende groep vrijwilligers terecht zou komen maakt dat we niet langer het vertrouwen hebben dat we dit evenement succesvol kunnen organiseren.
En hoewel het financiële aspect voor de commissie niet doorslaggevend is, draagt ook de kans dat een deel van de opbrengsten mogelijk wegvalt als gevolg van oplopende stortkosten niet bij aan het enthousiasme.

Een verkenning van alternatieven heeft niet geleid tot optie waar we samen achter kunnen staan. Vandaar dat we hebben besloten om te stoppen met het organiseren van de rommelmarkt Dorpskerk.

We willen alle vrijwilligers die er door de jaren heen zijn geweest bedanken voor hun enthousiasme en inzet.
Ook willen we de sponsoren die altijd een mooie bijdrage hebben geleverd bedanken:
- De Soete Suykerbol,
- Jumbo Binnendijk,
- Bouwbedrijf Nikkels ,
- Restaurant Swinckels
- Bredenoord Aggregaten
- Winterman Transport en Grondverzetbedrijf
- Jimmie Oldhof (kunststof rijplaten),
- EvertJan Aalpoel (trekkers)
- Hemeltjen (trekker);
- van Essen (trekker + wagen) ;
- Arjan Winterman (trekker);
- Gerbrand Winterman (trekker + wagens)

En dan nog de sponsoren van de plantjesmarkt:
- Hartink, de Ruiter, kwekerij Le Papillon en Schoneveld Breeding
- Puur Bloemen, Mentink-Buddezand, W. Diks en van Brummelen Bloemen

Namens de rommelmarktcommissie,
Marli Uninge