kinderen.jpg

Ds. Buunk overleden

Op woensdag 26 juni jl. zijn wij opgeschrikt door het verdrietige bericht dat ds. Gerrit Buunk onverwachts is overleden aan een zwaar hartinfarct.

Ds. Gerrit Buunk werkte sinds twee maanden binnen onze kerkelijke gemeente als interim predikant. Hij was aan onze gemeente verbonden voor de periode dat wij een opvolger voor ds. Lidy van Prooyen Schuurman zoeken. Vol energie en enthousiasme is hij aan zijn taak begonnen, die nu zo abrupt geëindigd is. De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 2 juli 2019.

Ondanks de korte tijd had Gerrit, mede door zijn enthousiasme, luisterend oor en daaraan gekoppeld een directe communicatie, al een eigen – zeer gewaardeerde – plaats in onze gemeente ingenomen.

Wij denken aan zijn vrouw Anke Joosten, zijn dochter Vera en partner Gad en verdere naasten, en bidden hen Gods kracht toe in deze moeilijke tijd.

Namens de Kerkenraad
Bert Hokken (voorzitter)