wolken.jpg

Predikanten

Ds. Menno Valk predikant PKN Twello

Sectie Noord en Centrum

Ds. Menno (M.H.) Valk
  • Ds. Valk heeft een aanstelling voor 100%.
  • Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Zie ook wijkindeling

Contact opnemen

Vacature predikant PKN Twello

Sectie Oost

Deze predikantsplaats is momenteel vacant

 

Zie ook wijkindeling

Contact opnemen

Ds. Emma Rijks predikant PKN Twello

Sectie Zuid

Ds.Emma (E.) Rijks
  • Ds. Rijks is aangesteld voor 60%.
  • Werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdagochtend

Zie ook wijkindeling

Contact opnemen

Aandachtsvelden

Behalve het pastoraat in de wijken, heeft elke predikant ook een eigen aandachtsveld.

  • Ds. Rijks houdt zich bezig met jeugd en jongeren.
  • Ds. Valk richt zijn aandacht op de leeftijdscategorie 25 – 50 jaar.