kruis.jpg

Corona maatregelen in onze kerk

De fors oplopende coronacijfers zijn verontrustend. De minister-president heeft afgelopen dinsdag weer nieuwe regels bekend gemaakt waar we ons aan moeten houden én een dringend advies gegeven om een mondneusmasker te dragen bij verplaatsingen in publieke binnenruimte.

Naar de kerk
Voor onze kerkdiensten hoeft er ten opzichte van vorige week niets te wijzigen. De volgende regels blijven gelden:

 • er is plaats voor 30 gemeente leden die zich wel van te voren moeten aanmelden. Dat kan op 2 manieren.
  Via de mail naar het emailadres: kerkdienst@pkn twello.nl Aanmelden kan tot vrijdagochtend 12:00 uur. Graag duidelijk vermelden met hoeveel personen je komt. Je krijgt een bevestigi ng van de aanmelding retour.
  Via het telefoonnummer 06 22 70 07 42 op donderdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur.
  Zonder correcte aanmelding is er geen plaats.
 • iedereen houdt rekening met de anderhalve meter afstand;
 • het dragen van een mondneusmasker is verplicht bij het de kerk ingaan en uitgaan;
 • bij binnenkomst desinfecteer je je handen met de aanwezige gel;
 • helaas kun je niet een eigen plaats kiezen maar word je naar je plaats gebracht door de koster. Je moet dus bij de ingang van de kerk wachten. Dat is ook een reden om tijdig te komen en buiten de kerk (op anderhalve meter) te wachten. Er zal ook een zogenoemd triagegesprek plaats vinden. Dat betekent dat er naar je gezondheid gevraagd zal worden. Bij twijfel moeten we helaas de toegang weigeren. Zekerheid voor alles.
 • bij het verlaten van de kerk zal op aangeven van de ouderling van dienst (net als bij het avondmaal) de kerk verlaten worden. Wacht dus op het teken van de ouderling.
 • de dienst heeft hetzelfde karakter als de onlinediensten. En erg jammer; er mag niet gezongen worden. Volgens de protocollen is ons kerkgebouw daar te klein voor en hebben we geen ventilatiesysteem.

Wij vinden het vreselijk jammer je met deze regels te moeten lastigvallen. Maar als kerkelijke gemeente moeten ook wij onze verantwoordelijkheid nemen. Het is voor ons aller welzijn. De afgelopen weken waren lang niet alle 30 plaatsen bezet, schroom dus niet om je op te geven.

Activiteiten
Veel van onze activiteiten zijn voor de komende periode helaas afgezegd, denk hierbij aan ‘aan tafel’, de 65+ groep, koffiedrinken na de kerk, de gebedsgroep en ook nog andere zaken. Juist omdat een aantal van deze bijeenkomsten doorgaans bezocht worden door ouderen, nemen we ook hier onze verantwoordelijkheid.

Gebouw Irene
Irene wordt ook commercieel verhuurd. Hiervoor zijn bindende afspraken voor verhuur gemaakt, die ook volgens de bijgestelde richtlijnen van de regering nog steeds mogelijk zijn. Wij mogen deze verhuringen dan ook niet zomaar afzeggen.
Huurders zijn dan ook nog steeds welkom in Irene. Hierbij geldt dan wel:

 • de bijeenkomst mag niet strijdig zijn met de richtlijnen van de regering (dus bijvoorbeeld geen feestjes);
 • uiteraard geldt de bekende anderhalve meter afstand;
 • bezoekers moeten zich registreren én hun handen desinfecteren;
 • bij verplaatsingen dient een mondneuskapje gedragen te worden. Het kapje mag alleen afgezet worden in de zaal die men gehuurd heeft en met zit.
  Zonder mondneuskapje wordt de toegang geweigerd, dit geldt ook voor ons als leden!
 • de bar blijft gesloten;
 • de zaal capaciteit met betrekking tot het aantal bezoekers dat toegestaan wordt, wordt berekend zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Uit veiligheidsoverweging laten we echter nog maar 80% van de berekende zaalcapaciteit aan;
 • er zullen maar een zeer beperkt aantal gelijktijdige activiteiten kunnen plaatsvinden, om te voorkomen dat bij toiletten te veel mensen elkaar tegenkomen.

Wij geven hier uitgebreid de verhuur van Irene weer, zodat je weet dat wij alles in het werk stellen om Irene veilig te verhuren. Enerzijds vanwege de bezoekers zelf maar anderszijds ook vanwege de gezondheidsrisico’s van onze koster en zijn vrouw die gastheer en gastvrouw zijn.