kruis.jpg

VREDE OP AARDE!

De maand december is een maand van bezinning: advent, kerstfeest en jaarwisseling. Drie momenten, die ons elk voor een vraag stellen. Wat verwachten we? Wat vieren we? Wat wensen we elkaar toe?

Het is opvallend dat het kerstfeest vooral met het woord ‘vrede’ in verband gebracht wordt. Bekend zijn de vredesbestanden die in oorlogsge-bieden rond de kerstdagen tot stand komen. In 1914, het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog, ontstond er zelfs spontaan een periode van vrede aan het front toen de soldaten tijdens de kerstdagen uit hun loopgraven kwamen, elkaar de hand schudden en samen kerstliederen zongen. De Eerste Wereldoorlog zou echter na Kerstmis 1914 nog zo’n kleine vier jaar duren en nog vele honderdduizenden slachtoffers eisen. Toch was er even vrede op aarde geweest.

We leven momenteel in een periode waarin de afkondiging van de ‘vrede op aarde’ actueler is dan ooit. Wereldleiders, die hun verantwoordelijkheid niet kennen. Machtsblokken, die verschuiven. Religieus fanatisme en terreur. Christenen, die op grote schaal vervolgd worden. Miljoenen mensen op drift. Waar moet het heen met een wereld waar de vrede zo ver te zoeken is?

Als in de Bijbel over vrede gesproken wordt dan wordt daarmee niet in de eerste plaats ‘afwezigheid van oorlog’ bedoeld. Met het woord ‘vrede’ wordt vooral een situatie bedoeld waar alle verhoudingen goed zijn. In het groot en in het klein. Vrede is in harmonie met elkaar leven. Op alle terreinen waar mensen samenleven en samenwerken.

Het ‘vrede op aarde’ dat in de kerst-nacht klinkt is niet slechts de verkon-diging van een opzichzelfstaande schone wens. De afkondiging van de ‘vrede op aarde’ is direct verbonden met de komst van Christus. Als gemeente van Christus geloven we dat het ideaal van ‘vrede op aarde’ slechts bereikt kan worden vanuit een goede relatie met de Vredevorst zelf. Pas dan wordt het kerstproject van de vrede een kansrijk project.

Vrede op aarde! We verwachten en vieren ook dit jaar weer de komst van de Vredevorst en wensen elkaar in het bijzonder een jaar van vrede toe. Een jaar waarin we elkaar weer de hand kunnen schudden en kunnen omhelzen. Een jaar waarin we weer uit volle borst in de kerk ‘Vrede op aarde’ kunnen zingen!

ds. Johan Weijenberg