kinderen.jpg

Vesper met Schola Gregoriana ISALA

In de christelijke traditie is het ‘halfvasten’, het halverwege van de vastentijd, al sinds de negende eeuw een feestelijk moment. Die eerste vreugdeklanken horen we in de de tekst van het Introïtus van zondag Laetare: Laat allen zich met haar verheugen en juichen, Laat allen die treuren nu jubelen.
Wij mogen thuis weer even uit het vastentrommeltje snoepen. We zijn halverwege de vastentijd en verheugen ons op het komende Paasfeest.

De Schola Gregoriana ISALA heeft rond dat moment een vesper samengesteld, welke zij ook opent met dit gezang. ‘Laetare’ staat bekend als één van de mooiere gregoriaanse gezangen. Het wordt gewoonlijk als opening van de liturgie gebruikt. De vesper is een onderdeel van de getijden van de monniken, welke wordt gezongen, gebeden in de vooravond.  De gregoriaanse gezangen en psalmodieën nodigen de bezoekers uit voor een moment van bezinning en rust zodat ieder zich op geheel persoonlijke wijze kan voorbereiden op het Paasfeest.

De Schola Gregoriana ISALA is een ongebonden groep zangers, die zich ten doel stelt het spirituele en culturele erfgoed van het gregoriaans te behouden. Met de uitvoering van het gregoriaans wil zij bezoekers zowel laten genieten van de zang als hen een spiritueel of religieus moment bieden.
De Schola is opgericht in 2018. De naam ISALA verwijst naar de Ijssel, omdat de twaalf zangers van Doesburg tot Twello in de buurt van deze mooie rivier wonen en werken.
Zij komen voor de repetities naar het Boshuis in Klarenbeek.

De vesper, waar nu druk voor gerepeteerd wordt op de woensdagavonden, wordt op twee locaties gezongen, waar de Schola in 2018 ook te gast was.
Allereerst op zondag 31 maart om 19.30 uur  in Nieuw Sion aan de Vulikerweg 6 te Diepenveen. En een tweede keer op zondag 7 april om 17.00 uur in de Dorpskerk, aan de Dorpsstraat 6a te Twello.

U bent, ongeacht religie of gezindte, allen van harte welkom deze vesper mee te vieren!