Skip to main content

Jeruzalem en Walk of Peace

{image path="images/2018/09/23_e27bd569e6_PieterDronkers-PAX.jpg"}

Op dinsdag 18 september organiseerden de werelddiaconale werkgroepen van de protestantse en de katholieke kerken in Twello samen met PAX een avond over Jeruzalem.

Spreker Pieter Dronkers van PAX gaf een uiteenzetting van de situatie in Israël. Duidelijk werd wel dat de situatie nog moeilijker is dan de meesten dachten. In sommige gedeelten van Israël kunnen Joden en Palestijnen redelijk naast elkaar wonen, op andere plekken is dat absoluut onmogelijk.

Een vraag was of de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem veel onrust veroorzaakt. In Jeruzalem zelf speelt het niet zo naast de zorg om het dagelijks bestaan. Wel in de Gaza strook en elders in de wereld. Aan oplossingen van de problemen kunnen wij weinig bijdragen. Wat we wel kunnen doen is proberen om initiatieven tot dialoog te ondersteunen. In Nederland lopen de spanningen soms op. Wij moeten voorkomen dat wij een onderdeel worden van het conflict. En proberen om gesprekken samen met Joden en Moslims aan te gaan.
Een moedeloze verzuchting vanuit het publiek: “Ingewikkeld en uitzichtloos” kreeg tegenwicht. Er zijn groepen die zich wel degelijk inzetten voor rechtvaardige vrede zoals de ‘Rabbis for human Rights’ en de ‘Combatants for peace’ ex militairen vanuit beide partijen.

Genoemd werd ook de jaarlijkse vredesmars van Palestijnse en Joodse vrouwen, van Bethlehem naar Jeruzalem, uiting gevend aan gebed van moeders om vrede. In Deventer was op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, de Walk of Peace. Deze vredesmars is geïnspireerd op de mars in Israël.
Impressie van een deelnemer: vanuit 4 windstreken kwamen groepjes mensen naar de Burgemeestershof achter het stadhuis in Deventer, zacht zingend “Van Noord naar Zuid, van West naar Oost, hoor het gebed van moeders om vrede”. Daar stonden ruim honderd mensen (vrouwen èn mannen) twee minuten stil bij ‘vrede’, waarna een Vredesgebed werd geleid door ds Ingrid Zwart. Het lied klonk weer, ook in Hebreeuwse en Arabische taal. Kaarsen in de kleuren van de regenboog symboliseerden de verscheidenheid van mensen. Je beseft intussen dat het voor ons eenvoudiger is om zo samen te zijn dan voor Joden en Palestijnen. En je bent stil omdat er mensen zijn die die keus toch maken! Uitziend naar vrede!