kinderen.jpg

Het wordt weer licht

De corona-crisis heeft gelukkig niet de collectieve impact die de tweede wereldoorlog veroorzaakte. Toch is de invloed voor ons allen merkbaar op ons dagelijks welzijn, en voor sommige onder ons is de impact misschien wel gelijk aan de impact van de tweede wereldoorlog. Juist aan die mensen willen we denken. Niet alleen denken we aan de mensen in Nederland, maar aan de hele wereldbevolking en in het bijzonder aan hen die getroffen worden in landen met onvoldoende zorgmogelijkheden. Maar vanuit ons geloof mogen we erop vertrouwen dat de regenboog zichtbaar wordt en het weer licht wordt.

In deze bizarre tijd wijzigt er bijna iedere dag wel iets qua beleid en regelgeving. Daarom kiest de kerkenraad voor een wekelijkse speciale editie van Dorpskerk-Nieuws. Lees hier meer in deze speciale editie van DorpskerkNieuws

Kredo komt niet uit, blijf toch op de hoogte van het kerknieuws
Al weken komt er – op de donderdagavond of vrijdag - een speciale uitgave van Dorpskerk-Nieuws uit. Dit om elkaar op de hoogte te houden in deze bijzondere periode. Eerdere nieuwsbrieven zijn hier terug te lezen op onze website.

Tot wanneer gelden de maatregelen?
Duidelijk is dat we tot 1 juni niet de gebruikelijke kerkdiensten mogen houden. We kiezen ervoor om digitale diensten te houden (zie hierover verder in deze nieuwsbrief). Ook de gemeenteavond in mei zal niet doorgaan.
Voor het niet door mogen gaan van kleinere activiteiten geldt nu de datum van 28 april. Zoals onze premier aangaf, mag niet uitgesloten worden dat hierna de beperkende maatregelen moeten worden voorgezet. Kortom onze kerkelijke activiteiten liggen nu voor 100% stil. Inmiddels zijn de vergaderingen van kerkenraad, diaconie en college van kerkrentmeesters weer opgestart. Er wordt vergaderd met behulp van ‘beeldbellen’. We kunnen dus in de komende tijd goed doorgaan met beleid maken en beslissingen nemen, alleen ‘het doen’ moet soms nog even wachten.

Zondagse digitale dienst
Tot 1 juni zal er – iedere zondag om 10.00 uur – een digitale kerkdienst vanuit onze gemeente uitgezonden worden via www.kerkdienstgemist.nl. Ds. Emma Rijks is komende zondag de predikant en Henk Noordman de organist. Enkele cantorijleden zullen de zang voor hun rekening nemen. Wij hopen dat deze uitzendingen een
bemoediging voor ons allen zijn. Het gebed en Gods woord hebben wij nu zo hard nodig.

Ook volgende week zondag, 26 april, zal er een onlinedienst gehouden worden. Deze dienst zal geleid worden door ds. Menno Valk.

Pastoraat
Onze predikanten bezoeken doorgaans veel gemeenteleden, hierdoor is er een grote kans dat zij de overbrenger van het gevreesde virus worden. De huisbezoeken vinden daarom in beginsel alleen nog telefonisch plaats. Om zoveel mogelijk contact te houden, proberen onze predikanten zelf ook onze oudere en zieke gemeenteleden zoveel mogelijk te bellen. Ondanks dat onze predikanten nauwelijks meer op huisbezoek gaan, komt er veel op hen af. Weet, ook al krijgt u niet direct een telefoontje van hen, u wordt niet vergeten!
Maar heeft u juist in deze tijd behoefte aan een gesprekje, wilt u even een stem horen of een praatje maken?
Dan kan dat ook op afstand met één van onze predikanten. Gewoon even bellen! Zij maken tijd voor u.
Ds. Emma Rijks : T: 0571 84 9368; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ds. Menno Valk : T: 0571 298 475; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ds. Johan Weijenberg: T: 06 1992 7888; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Weekenddienst
Dit weekend heeft ds. Emma Rijks dienst. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met haar.
Volgend weekend (25-26 april) heeft ds. Menno Valk dienst. De contactgegevens treft u hierboven aan.

Pastoraal huisbezoek door vrijwilliger
Wij kiezen ervoor om per adres één vrijwilliger als contactpersoon aan te wijzen. Hierdoor verkleinen wij de mogelijkheid tot overdracht van het virus.
Niet vanzelfsprekend is dat alle contactpersonen op dit moment deze rol van vrijwilliger kunnen of willen vervullen. Ook willen wij – mede i.v.m. het overdrachtsrisico – dat iedere vrijwilliger maximaal 2 adressen pastoraal bezoekt.

Onze vragen:
1. Wilt u voor één of twee van onze gemeenteleden de contactpersoon zijn, laat het dan een van de predikanten weten.
2. Wilt u regelmatig bezoek van een vrijwilliger van onze kerkelijke gemeente – juist in deze periode – ontvangen? Laat het dan eveneens één van de predikanten weten. Mocht u iemand kennen die voor dit ‘regelmatige’ huisbezoek in aanmerking komt, overleg dan bij voorkeur even (telefonisch) met betrokkene, waarna u het natuurlijk ook voor betrokkene aan een van de predikanten kunt doorgeven.

Heeft u boodschappen of medicijnen nodig?
Kunt u niet zelf de boodschappen of medicijnen halen óf bestellen om deze te laten bezorgen, dan is hiervoor hulp. Misschien kan de vrijwilliger dit doen die u bezoekt (zie eerder in deze nieuwsbrief) of ga met uw hulpvraag naar www.kijkindekernen.nl. Komt u er niet uit neem dan even contact op met onze diaken Piet Ruijsbroek, die u graag wil helpen. Bij voorkeur uw vraag per mail richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Heeft u niet de beschikking over een emailadres kunt u ook bellen met onze diaken Piet Ruijsbroek op nummer 0571-298052. Uiteraard kunt u adressen aanreiken, al is het fijn indien u dit vooraf met betrokkene (telefonisch) hebt afgestemd.
Op www.kijkindekernen.nl kunt u zich als vrijwilliger in de gemeente Twello of Teuge aanmelden. Wij bevelen dit graag aan.

Stiltecentrum
Het stiltecentrum in de Dorpskerk is zeven dagen per week overdag open, juist om iedereen de gelegenheid te geven om hier een moment in alle rust tot God te komen. Wilt u dat er voor u of voor andere(n) gebeden wordt, schrijf uw gebed(sonderwerp) dan in het boek wat in het Stiltecentrum ligt. In de zondagse onlinedienst wordt dit door de predikant in het gebed meegenomen. Maar ook andere bezoekers van het stiltecentrum geeft u hiermee de gelegenheid om te bidden voor datgene wat u raakt. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar het stiltecentrum te komen, kunt u uw gebedsintentie ook doorgeven aan één van de predikanten.

Uitvaartdiensten
Eventuele uitvaartdiensten kunnen vanuit de Dorpskerk plaatsvinden. Wel nemen wij de richtlijnen van het RIVM en de uitvaartbranche in acht. Dit betekent dat we zoveel mogelijk gehoor geven aan de richtlijn om anderhalve meter van elkaar te blijven, alsmede dat het maximaal aantal personen die de uitvaart kan bijwonen op 30 is gesteld. Ook zijn er richtlijnen dat het overleg tussen de familie en de predikant beperkt wordt tot twee familieleden, steeds om de besmettingscirkel zo klein mogelijk te houden De kerkenraad vindt dit alles verdrietig, maar in ons aller belang zijn deze maatregelen noodzakelijk.

Rommelmarkt Dorpskerk verplaatst naar 12 september 2020
I.v.m. de coronacrisis wordt de rommelmarkt verplaatst van 18 april naar 12 september 2020.
Wanneer de inzameling van goederen weer van start gaat, laat de rommelmarktcommissie tijdig weten.

Irene en kerkelijk bureau
Gebouw Irene is gesloten. Meer informatie hierover bij Bert Bresser (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 06-21444809). Het kerkelijk bureau is tijdelijk gehuisvest aan de IJsbaanweg 32, (maandag- en vrijdagmorgen van 09.00-12.30 uur). Graag vooraf contact opnemen met Gerrit Bokdam, 0571-271392.

Suggesties of artikeltjes welkom
Een aantal van de items zoals genoemd in deze nieuwsbrief is een uitwerking van suggesties van enkele gemeentelieden. Dank voor de waardevolle ideeën. Heeft u ook een suggestie – om als gemeente nog dichter bij elkaar te blijven – mail of bel deze dan door. Ook ontvangen wij graag artikeltjes die u belangrijk vindt om te delen via de nieuwsbrief. Uw artikeltje of suggestie kunt u doorgeven aan:
Rina van der Noll (scriba kerkenraad), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-27418710
Bert Hokken (voorzitter kerkenraad), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-20958965