kinderen.jpg

Teveel spiegels waar ramen zouden moeten zijn ...

Er zijn teveel spiegels waar ramen zouden moeten zijn (Trouw 31 januari)
In die spiegels zie je alleen maar jezelf. In de loop van de jaren is me opgevallen dat velen toch door het open raam naar buiten keken en zagen -als de schijnwerper op Thailand of Nepal gericht was- dat er actie moest worden ondernomen. En dan bleven heel veel ramen open! De komende maanden kunnen acht ramen open blijven, als u dat wilt. Er valt dan heel wat te zien.

Ik weet dat vorig jaar onze activiteiten zouden worden beëindigd. Zou u nog even kunnen wachten met de ramen te sluiten? Tot oktober 2020!

Een overzicht van onze acties tot augustus 2019:
Alle acties worden kort aangekondigd als de datum van start nadert. U krijgt dan wat meer, maar wel korte mails. Verder zijn kerkbladen en Voorster Nieuws en heel misschien ook de Stentor bereid ons te helpen met de PR.

  • februari: Onze vier studenten: Manab, Samir, Sauvam en Janak. Actie: meer vaste bijdragen tot en met oktober 2020.
  • 1 maart: Start statiegeldflessen inleveren bij AH in Twello. Actie: vrouwenproject Haipur , Nepal (dalits, onaanraakbaren)
  • 9 maart: de voorstelling 'Kom bevrijden' over milieu en vluchtelingen. Dorpskerk Twello aanvang 14.30 uur. Entree: 7 euro. Nu al te bestellen; bel 06-27028796.
  • 10 maart : Solidariteit. Elke week op zondagmorgen een korte tekst over een van de projecten van El Mundo. Deelnemers beloven om in de zes weken voor Pasen het geld dat ze zouden uitgeven aan een bepaald luxe artikel, bijvoorbeeld een fles wijn of het zoveelste mooie overhemd, niet te kopen maar op te sparen tot Pasen en het bedrag te storten op de rekening van El Mundo. Vorig jaar een groot succes!
  • april: verkoop van geraniums
  • 1 mei: Kunsthistoricus en hulpbisschop mgr. Woorts over Christus in de kunst. De Klepel, Kerklaan Twello
  • 1 juni: De winkel van El Mundo. Van noten tot aantekenboekjes, van schilderijen tot beeldhouwwerk
  • 1 juli: Neem een van onze studenten mee op vakantie :-)

Wiel Palmen
Projectleider EL Mundo Nepal
www.stichtingelmundo.nl