bijbelstudie.jpg

De kracht van de Geest

Bij zijn afscheid belooft Jezus aan zijn leerlingen ‘kracht uit de hemel’ (Lucas 24: 49). Die hemelse kracht hebben zij en wij ook nodig om voort te gaan in het spoor van Jezus Christus. Die hemelse kracht is niet dezelfde als de kracht die we op aarde vaak zien en ervaren: de kracht van geweld, van het elkaar overbluffen, elkaar vernederen. Het is evenmin de kracht van het jezelf redden, zonder hulp van anderen, zonder hemelse hulp. Het is de kracht van de heilige Geest en uit die kracht kan er een beetje hemel in ons en op deze aarde neerdalen.

Waaruit bestaat die kracht van de Geest? In zijn brief aan de Galaten (5:22-23) verbindt Paulus de Geest nadrukkelijk met de vruchten van ‘liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ Om deze vruchten in je leven ruimte te kunnen geven heb je bepaald wel kracht van boven nodig. Hoe vaak luisteren we toch weer naar die andere stemmen in ons binnenste, die zeggen dat we toch vooral goed voor onszelf moeten zorgen. Die je aansporen om je eens lekker te laten gaan of om je duidelijk af te bakenen ten opzichte van anderen.

Toch moeten we de kracht van de Geest misschien niet alleen maar als iets vredigs voorstellen. De heilige Geest kan ons ook kracht geven om ons te verzetten, niet alleen tegen onze eigen driften, maar ook tegen onrecht en geweld. Zoals Alfred Bronswijk ons voorbidt in zijn gebed ‘Geest van opstandigheid’:

Kom in ons midden, HeiligeGeest AlfredDurer
Geest van opstandigheid,
die ons de moed schenkt om in te gaan
tegen alles wat kleineert,
tegen alles wat het uitzicht ontneemt,
tegen alles wat misbruikt en schendt,
tegen alles wat onvrede brengt.

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons kracht geeft om mee te werken
aan alles wat gerechtigheid bouwt,
aan alles wat tranen droogt,
aan alles wat leven bevordert,
aan alles wat strijdt tegen de dood.

Kom in ons midden, Geest van opstandigheid,
die ons leert geloven in alles waar liefde woont,
in alles wat kloven overbrugt,
in alles wat verzoening brengt, in alles wat Christus de mensen heeft geboden.

Alfred C. Bronswijk, Rakelings Nabij 2002

Juist in deze tijden van oorlog en geweld is het goed om met zo’n gebed de kracht van de Geest te vragen, in zachtheid en in verzet.

ds. Menno Valk