bijbelstudie.jpg

Door met online diensten

Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is om het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven. Dit advies lijkt haaks te slaan op het regeringsbeleid.

Daar komt nog bij dat de coronacijfers – ondanks alle beperkingen en alle vaccinaties – nog niet dalen en dat de zorg te zwaar belast blijft. Restaurants, theaters, musea, sportscholen, hoger onderwijs en vele andere organisaties blijven voorlopig – op regeringsadvies – gesloten, maar desondanks geeft de PKN-leiding aan dat dertig mensen in de kerk weer toelaatbaar zijn. De huidige onlinediensten in Twello worden positief gewaardeerd en goed bekeken, iets wat niet wegneemt dat een dienst die je in de kerk kunt bijwonen – zonder twijfel – ons aller voorkeur heeft.

We hebben in de regio een tiental kerken geraadpleegd over hoe zij met het advies van de synode omgaan. Eén van de tien kerkelijke gemeenten (Deventer) is weer open voor dertig bezoekers, vier zangers en meewerkenden. In de andere negen geraadpleegde kerkelijke gemeenten wordt er voorlopig niet live gezongen en zijn er nog geen bezoekers tijdens de kerkdienst welkom.

In de kerkenraadsvergadering is uitvoerig over bovenstaande gesproken waarbij de aspecten als eenzaamheid, psychische last, beleving en kerkhonger versus gezondheidsveiligheid en solidariteit besproken zijn. Na een goede discussie heeft onze kerkenraad voor de solidariteit met de samenleving én voor de gezondheidsveiligheid gekozen. Dit houdt in dat wij voorlopig de diensten zonder bezoekers en live zang zullen doorzetten. De persconferentie van 23 maart gaf ons geen aanleiding om van standpunt te wijzigen.

Wel kiezen wij ervoor dat de lector en de ouderling van dienst weer fysiek aanwezig zullen zijn tijdens de kerkdienst. We wachten de volgende persconferentie af om een heroverweging te maken. Gelukkig worden er steeds meer mensen gevaccineerd, waardoor het fysiek bijwonen van kerkdiensten nu echt steeds dichterbij komt. (24 maart 2021)

Al onze kerkdiensten kunnen bekeken/beluisterd worden via kerkdienstgemist.nl. Klik op deze link om naar onze kerkdiensten te kijken