kinderen.jpg

Update coronavirus (20 maart 2020)

 

Het Corona-virus ontwricht ons hele dagelijks leven. ALLE activiteiten vanuit onze kerkelijke gemeente zijn tot in ieder geval 6 april afgelast.

Om elkaar op de hoogte te houden komt er wekelijks een speciale digitale Dorpskerknieuwsbrief uit, deze wordt u toegezonden op donderdagavond of vrijdag. Aan u de vraag om bij gemeenteleden waarvan u denkt dat die geen internet hebben, wekelijks een printje te brengen. Zo blijft iedereen op de hoogte. Uiteraard kunt u zich abonneren op een digitale uitgave van Dorpskerknieuws, waardoor u wekelijks zelf de digitale update ontvangt. Stuur voor een abonnement een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ook op onze website www.pkn-twello.nl zullen wij steeds actuele informatie geven, uiteraard nemen wij ook hier de privacyregels in acht, waardoor niet alles op internet vermeld kan worden. Zo vermelden wij onder andere op de website niet eventuele overledenen en zieken.

Juist in deze tijd willen wij er – als christelijke gemeenschap – zijn voor elkaar én voor onze omgeving. We mogen vertrouwen op God, maar we mogen zelf ook niet stilzitten. Om de woorden van Sint Augustinus te citeren:
Bid alsof alles afhangt van God.
Werk alsof alles afhangt van uzelf.

Wat kunt u doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Beperk contact met andere mensen. Als u geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of  probeer uw werktijden te verspreiden. Probeer anderhalve meter afstand te houden bij de contacten die u heeft.

Zorg voor goede hygiënemaatregelen, zoals:

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Zondagse digitale dienst
Tot 6 april zal er – zondags om 10.00 uur – een uitzending vanuit onze gemeente uitgezonden worden via www.kerkdienstgemist.nl. De uitzending, veelal beperkt tot een meditatie, gebed en orgelmuziek wordt opgenomen vanuit onze eigen Dorpskerk waarbij er geen gemeenteleden aanwezig zijn. De dienst wordt verzorgd door een predikant, een organist en een lid van MMT.
Ds. Menno Valk is de predikant komende zondag en Henk Noordman de organist.
Wij hopen dat deze uitzendingen een bemoediging voor ons allen zijn. Het gebed en Gods woord hebben wij nu zo hard nodig.
Zoals gebruikelijk zullen wij – als gebruikelijk – ook in deze periode in de weekenden de bloemen naar twee gemeenteleden brengen.

Diensten
Ook volgende week zondag zijn we van plan een onlinedienst te houden, die mee te beleven is via www.kerkdienstgemist.nl. Voorganger is dan ds. Johan Weijenberg.

Pastoraat
Onze predikanten blijven beschikbaar voor pastorale zorg, hoewel een deel van de huisbezoeken om de bekende redenen telefonisch moet plaatsvinden.
Ds. Emma Rijks : Tel. 0571 84 9368; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ds. Menno Valk : Tel. 0571 298 475; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ds. Johan Weijenberg: Tel. 06 1992 7888; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Weekenddienst
Dit weekend heeft ds. Menno Valk dienst. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met hem.
Volgend weekend (28-29 maart): ds. Johan Weijenberg. De contact gegevens treft u hierboven aan.

Regelmatig een telefoontje?
De kerkenraad heeft het voornemen om ‘telefooncirkels’ op te zetten om juist mensen te ondersteunen die (een beetje) eenzaam zijn, omdat ze geen of minder bezoek ontvangen.
Wat is een telefooncirkel? In iedere cirkel zijn ± vijf mensen opgenomen die elkaar regelmatig (dagelijks?) bellen om even een gezellig gesprekje te hebben. Zo is er toch contact in de stille tijden van eenzaamheid.

Heeft u interesse om deel te nemen aan een telefooncirkel, bel dan even met onze diaken Piet Ruijsbroek.
Bij voorkeur uw opgave per mail richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Heeft u niet de beschikking over een e-mailadres dan kunt u ook bellen met 0571-298052.

Pastoraal huisbezoek door vrijwilliger
Wij kiezen ervoor om daar waar eenzaamheid of ziekte aanwezig is, per adres één vrijwilliger als contactpersoon aan te wijzen. Hierdoor verkleinen wij de mogelijkheid tot overdracht van het virus.
Niet vanzelfsprekend is dat alle contactpersonen op dit moment deze rol van vrijwilliger kunnen of willen vervullen. Ook willen wij – mede i.v.m. het overdrachtsrisico – dat iedere vrijwilliger maximaal 2 adressen pastoraal bezoekt. Onze vragen:

  1. Wilt u voor één of twee van onze gemeenteleden de contactpersoon zijn, laat het dan een van de predikanten weten;
  2. Wilt u regelmatig bezoek van een vrijwilliger van onze kerkelijke gemeente – juist in deze periode – ontvangen? Laat het dan eveneens één van de predikanten weten. Mocht u iemand kennen die voor dit ‘regelmatige’ huisbezoek in aanmerking komt, overleg dan bij voorkeur even (telefonisch) met betrokkene, waarna u het natuurlijk ook voor betrokkene kunt doorgeven.

Heeft u boodschappen of medicijnen nodig?
Kunt u niet zelf de boodschappen of medicijnen halen óf bestellen om deze te laten bezorgen, dan is hiervoor hulp. Misschien kan de vrijwilliger dit doen die u bezoekt (zie eerder in deze nieuwsbrief) of ga met uw hulpvraag naar www.kijkindekernen.nl.
Komt u er niet uit neem dan even contact op met onze diaken Piet Ruijsbroek, die u graag wil helpen. Bij voorkeur uw vraag per mail richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Heeft u niet de beschikking over een e-mailadres kunt u ook bellen met Piet Ruijsbroek op nummer 0571-298052. Uiteraard kunt u adressen aanreiken, al is het fijn indien u dit vooraf met betrokkene (telefonisch) hebt afgestemd.
Op www.kijkindekernen.nl kunt u zich als vrijwilliger in de gemeente Twello of Teuge aanmelden. Wij bevelen dit graag aan. Want zoals Augustinus zei (zie begin van dit artikel): Werk alsof alles afhangt van uzelf.

Klokken luiden
Het Coronavirus heeft grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan.
Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op de woensdagen 18 maart, 25 maart en 1 april van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Ook de kerkklokken van onze Dorpskerk zullen dan luiden.

Stiltecentrum
Het stiltecentrum in de Dorpskerk is zeven dagen per week overdag open, juist om iedereen de gelegenheid te geven om hier een moment in alle rust tot God te komen.
Wilt u dat er voor u of voor andere(n) gebeden wordt, schrijf uw gebed(sonderwerp) dan in het boek wat in het Stiltecentrum ligt. In de zondagse digitale dienst wordt dit door de predikant in het gebed meegenomen. Maar ook andere bezoekers van het stiltecentrum geeft u hiermee de gelegenheid om te bidden voor datgene wat u raakt. Want zoals Augustinus zei (zie begin nieuwsbrief): Bid alsof alles afhangt van God.

Alle activiteiten zijn tot 6 april afgelast
Inmiddels is duidelijk dat de kerkdeuren in ieder geval tot en met 6 april gesloten blijven. Helaas heeft dit ook tot gevolg dat de diensten in het Grotenhuis niet doorgaan. Jammer, want de gemiddeld ruim 30 bezoekers kijken hier zo naar uit. Maar als kerkenraad vinden we het doorgaan van deze diensten – gezien de kwetsbaarheid van de deelnemers – te risicovol.
Ook alle activiteiten en vergaderingen zijn tot die datum afgelast. Dus ook de cantorij, aan tafel, gesprekskringen, mannensoos, etc. gaan tot 6 april niet door.
De workshop "Geloof in de supermarkt" gaat helaas eveneens niet door. Deze workshop zou op woensdag 25 maart gehouden worden in Irene.
Voor 6 april zullen wij – met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM – kijken in hoeverre we dit beleid kunnen of moeten aanpassen.

Uitvaartdiensten
Eventuele uitvaartdiensten kunnen vanuit de Dorpskerk plaatsvinden. Wel nemen wij de richtlijnen van het RIVM en de uitvaartbranche in acht. Dit betekent dat we zoveel mogelijk gehoor geven aan de richtlijn om anderhalve meter van elkaar te blijven, alsmede dat het maximaal aantal personen die de uitvaart kan bijwonen
op 30 is gesteld. De kerkenraad vindt dit verdrietig, maar in ons aller belang is dit noodzakelijk.

Voedselbank
Nu er steeds meer voedsel en toiletpapier gehamsterd wordt, blijft er minder over voor mensen die aangewezen zijn op de voedselbank. De winkelkar waarin u goederen kunt afleveren, is in het stiltecentrum gezet. De diaconie zorgt ervoor dat alles bij de voedselbank terecht komt.

Rommelmarkt
De inzameling voor de rommelmarkt ligt eveneens tot 6 april stil. Het innamepunt bij de familie Winterman aan de Voordersteeg is tot die datum gesloten. Ook worden er tot die datum geen huizen leeggehaald.

Gebouw Irene en kerkelijk bureau
Ook Irene wordt tot 6 april gesloten. In noodzakelijke gevallen kunnen bijeenkomsten voor een zeer beperkt gezelschap – in overleg met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters – wel plaatsvinden. Bel of mail hierover vooraf even met Bert Bresser (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 06-21444809).

Het kerkelijk bureau is tijdelijk gehuisvest aan de IJsbaanweg 32, (maandag- en vrijdagmorgen van 09.00-12.30 uur) neem a.u.b. vooraf contact op met Gerrit Bokdam, 0571-271392.

Suggesties welkom!
Een aantal van de items zoals genoemd in deze nieuwsbrief is een uitwerking van een suggestie van een gemeentelid. Dank voor de waardevolle ideeën. Heeft u ook een suggestie – om als gemeente nog dichter bij elkaar te blijven – mail of bel deze dan door aan:

Rina van der Noll (scriba kerkenraad), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-27418710
Bert Hokken (voorzitter kerkenraad), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-20958965

Zing
Te midden van alle angst en zorgen rondom het Coronavirus, beginnen hier en daar ook andere geluiden te klinken. Biedt deze crisis onze samenleving niet ook onverwachte kansen? Zou de pandemie niet het startpunt kunnen zijn van een eenvoudiger levensstijl of een nieuwe economie? En zouden we als kerken daarin niet het voortouw kunnen nemen? Oude, vaak diep christelijke waarden kunnen nieuwe betekenis krijgen: Rust en aandacht voor elkaar, zorg voor de schepping, een duurzame levensstijl, een economie van het genoeg, ruimte voor persoonlijke reflectie en gebed.

De Ierse monnik Richard Hendrick OFM schreef een tekst die hiertoe een aanzet geeft.

Vergrendeling

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.

Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.

Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.

Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een jonge vrouw die ik ken
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer
zodat ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.

Vandaag bereiden kerken, synagoges,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.

Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe werkelijkheid,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.

Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolement,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte,
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.

Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.
Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.

En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.