Skip to main content

Straatklinkers in de kerk

Op zondag 22 oktober 2023 is er een bijzondere dienst in de Dorpskerk van Twello. In deze dienst, die om 10 uur begint, werkt mee het dak- en thuislozenkoor De Straatklinkers uit Amsterdam. Het koor bestaat uit mensen die, door welke oorzaak ook, geen echt thuis of onderdak hebben of hebben gehad. Het koor is een initiatief van de protestantse diaconie in Amsterdam. De leiding van het koor is in handen van de enthousiaste dirigent John Tyler.

Voorganger in deze dienst is Egbert Fokkema uit Twello. Hij gaat regelmatig op vrijdag, op het repetitiemoment, naar Amsterdam en zingt mee met het koor of helpt de diaconie met het verspreiden van koffie en broodjes onder de dak- en thuislozen.

Het koor zingt door de hele viering heen liederen die ingepast worden in de liturgie. Het thema van de dienst is: ‘Kijk me aan’. Alle kerkgangers kunnen desgewenst meedoen met zingen en dansen. De dienst is ook bij uitstek geschikt voor jongeren.

Na de dienst is er in gebouw Irene naast de Dorpskerk, tijdens de koffie, gelegenheid om met de koorleden te praten.

Iedereen is heel hartelijk welkom in de Dorpskerk op zondag 22 oktober om 10.00 uur.