Skip to main content

Noodopvang asielzoekers

2022, wat een jaar !! De wereld stond in brand. Oorlog, conflicten, onderdrukking, de klimaatcrisis… En nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht.
Meer dan 100 miljoen mensen hebben alles verloren en zijn de wanhoop nabij. Het is met geen pen te beschrijven wat vluchtelingen en ontheemden moeten doormaken.

De kerkenraad van de Dorpskerk Twello heeft zich gebogen over de vraag wat zij zou kunnen doen voor vluchtelingen die in Ter Apel aankomen.
Het gaat daarbij om asielzoekers die in overvolle gebouwen, tenten en zelfs in de buitenlucht moeten verblijven; vluchtelingen die erop hopen in ons land een betere en veiligere toekomst op te kunnen bouwen. Hoe kan er concreet hulp worden geboden? Er is bij diverse kerkelijke, burgerlijke en sociale instanties informatie ingewonnen. Tevens is hierover contact gezocht met kerkenraden van de omliggende dorpen.

Dit alles heeft erin geresulteerd dat er op maandag 16 januari 2023 een voorlichtingsavond wordt gehouden in gebouw Irene, Dorpsstraat 8 in Twello; aanvang: 20:00 uur.

Op die avond komt Helmer Roelofs, coördinator Kerkelijke Relaties en Publieksvoorlichting, informatie geven.
Hij zal vertellen over het werk van INLIA, de rol van de plaatselijke kerken, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en over wat de mogelijkheden voor opvang van asielzoekers zijn (zie website Inlia: www.inlia.nl).

Wat al vantevoren heel duidelijk is: voor een dergelijke opvang zijn veel vrijwilligers nodig! De kerkenraad hoopt dan ook op een grote opkomst op deze avond.

Iedereen in de gemeente Voorst die iets zou kunnen en willen doen, is heel hartelijk welkom.
We kunnen dan samen bekijken wat we kunnen betekenen in een goede opvang voor vluchtelingen en asielzoekers.