ouderen.jpg

Marathon-kerkdienst in Bethelkerk gestopt

Ruim drie maanden duurde de kerkdienst in de Haagse Bethelkerk die moest voorkomen dat een uitgeprocedeerd Armeens gezin werd uitgezet. De Protestantse Kerk Den Haag beëindigde op woensdag 30 januari 2019 de doorlopende kerkdienst die sinds 26 oktober 2018 is gehouden in de Bethelkapel.

Door de viering dag en nacht te laten doorlopen was de kerk ervan overtuigd dat de Armeense familie Tamrazyan, bestaande uit een vader, moeder en drie kinderen, niet kon worden uitgezet. Daarbij baseerde de kerk zich op een regel die bepaalt dat de overheid tijdens een dienst een kerk niet mag binnentreden. Al die tijd leefde het gezin in het kerkgebouw.

Het politieke akkoord dat de coalitie sloot over het kinderpardon biedt de Armeense familie een veilig toekomstperspectief in Nederland. Doel van het kerkasiel was om de uitgeprocedeerde familie veiligheid te bieden en tot een oplossing te komen voor gezinnen in vergelijkbare situaties. Nu ruim 600 gewortelde kinderen en hun ouders in Nederland kunnen blijven, lijkt het beoogde resultaat bereikt.

De Protestantse Kerk Den Haag en Protestantse Kerk in Nederland zijn verheugd dat voor zo veel gezinnen de casus opnieuw beoordeeld wordt en hopelijk snel een einde komt een lange periode van onzekerheid. Tegelijkertijd betreurt de Protestantse Kerk dat het politieke akkoord grote gevolgen heeft voor het toekomstige vluchtelingenbeleid. De Protestantse Kerk zal altijd blijven strijden voor een humane opvang van vluchtelingen.

Lees hier de brief die namens de Protestantse gemeenten van Twello en Terwolde / de Vecht is gestuurd aan de gemeenteraad van Voorst naar aanleiding van het verwerpen van de motie over kinderpardon van Lijst Arend (openbare raadsvergadering van 12 november 2018).