kruis.jpg

Gebed

Gebed in deze tijd waarin het coronavirus angst en ontreddering zaait 

Eeuwige, onze God,
ons leven is ingrijpend veranderd
nu het coronavirus ook ons en onze samenleving bedreigt.
Met schaamte bedenken we ons onze onverschilligheid
toen het virus andere landen en volken troffen
en worden we bewust van onze overmoed,
omdat we zo vaak denken alles in de hand te hebben,
maar met dit virus blijkt die gedachte een illusie.

Goede God, wil bij ons zijn
nu angst en ontreddering ons dreigen te overvallen,
angst voor het virus en het onzekere daarvan
en ontreddering omdat we niet goed weten
wat we kunnen doen tegen dit virus.
Wij bidden dat we ons niet zullen laten gezeggen door angst,
maar dat voorzichtigheid ons handelen zal bepalen.
Geef, dat wij mensen ons bewust zullen zijn,
dat ons handelen invloed heeft op anderen.

Vader God, wil bij een ieder van ons zijn,
in het bijzonder bij de zieken.
Wij bidden voor hen om kracht
om tegen de ziekte te vechten en om hoop te houden
en om hulp en bijstand van U en van mensen om hen heen.
Wil ook hun naasten ondersteunen,
die delen in de zorg en misschien ook in de ziekte.

 Wij bidden U ook voor de ouderen
en de mensen met een kwetsbare gezondheid
om aandacht en goede zorg.
Wilt U allen die werken in de gezondheidszorg nabij zijn
en hen kracht en moed geven in deze spannende tijd.
Zegen hun werk voor zieke mensen.

Wij bidden voor onze samenleving,
die door het virus ontwricht dreigt te raken.
We bidden voor alle mensen
die op andere manier getroffen worden
via hun werk, hun bedrijf.
Wij bidden dat wij elkaar niet in de steek laten,
maar solidair willen zijn met elkaar
en om zullen zien naar anderen en mee willen leven.

God, U die zich aan Mozes bekend maakte als ‘Ik zal er zijn’,
wil met ons meegaan in de angst, spanning en ontreddering
en onze moed en hoop, onze kracht en sensibiliteit versterken.

Wij bidden dat we mogen vertrouwen,
dat U bij ons bent en dat wij niet uit uw hand zullen vallen
en dat ieder leven telt in uw ogen.
Ga zo met ons in heel ons kwetsbare bestaan, goede God,
en met allen die ons lief en dierbaar zijn,
met heel uw mensheid.
Zo bidden wij in naam van Hem,
in wie U ons nabijgekomen bent
en onze angsten en moeiten deelt,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.