kinderen.jpg

De coronacrisis en de Stille Week

 

Het coronavirus heeft Nederland stevig in zijn greep. Nederland blijft tot het eind van april grotendeels ‘op slot’.
Dat heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Mensen kunnen hun geliefde(n) niet meer bezoeken in zieken-, verpleeg- of verzorgingshuis of revalidatiecentrum. Anderen kunnen niet voor dringende onderzoeken of behandelingen naar het ziekenhuis, omdat alle zorg nu uitgaat naar coronapatiënten. Mensen met een bedrijf vrezen voor het voortbestaan daarvan en werknemers vrezen voor hun baan. In de winkels en op straat is het soms onwezenlijk stil. Mensen passeren elkaar angstvallig op afstand.

Gelukkig leggen mensen zich niet neer bij de situatie en zoeken op allerlei manieren naar vormen van contact, bellen vaker en sturen kaartjes, gaan videobellen of proberen andere digitale vormen uit om elkaar te ontmoeten. Maar het gaat nog even duren. Van ons wordt uithoudingsvermogen gevraagd. Waar halen we moed, kracht en hoop vandaan? Kan ons geloof in God ons daarbij helpen? Die vraag is met de Stille Week voor de boeg een actuele vraag. Wat hebben leven, lijden een sterven van Jezus Christus ons te zeggen?

In deze Corona-crisis wijzigt er bijna iedere dag wel iets qua beleid en regelgeving. Daarom kiest de kerkenraad voor een wekelijkse speciale editie van Dorpskerk-Nieuws. Lees hier meer in de speciale editie van DorpskerkNieuws

Kredo komt niet uit, blijf toch op de hoogte van het kerknieuws
Al drie weken komt er – op de donderdagavond of vrijdag - een speciale uitgave van Dorpskerk-Nieuws uit. Dit om elkaar op de hoogte te houden in deze bijzondere periode. Eerdere nieuwsbrieven zijn hier terug te lezen op onze website.

Tip van de week
Mocht u naar buiten mogen, kijk dan eens naar de tekenen van de lente. Kies wel voor rustige locaties en neem de anderhalve meter afstand in acht.

Tot wanneer gelden de maatregelen?
Duidelijk is dat we tot 1 juni niet de gebruikelijke kerkdiensten mogen houden. We kiezen ervoor om digitale diensten te houden (zie hierover verder in deze nieuwsbrief). Ook de gemeenteavond in mei zal niet doorgaan.
Voor het niet door mogen gaan van kleinere activiteiten geldt nu de datum van 28 april. Zoals onze premier aangaf, mag niet uitgesloten worden dat hierna de beperkende maatregelen moeten worden voorgezet. Kortom onze kerkelijke activiteiten liggen nu voor 100% stil. Inmiddels zijn de vergaderingen van kerkenraad, diaconie en college van kerkrentmeesters weer opgestart. Er wordt vergaderd met behulp van ‘beeldbellen’. We kunnen dus in de komende tijd goed doorgaan met beleid maken en beslissingen nemen, alleen ‘het doen’ moet soms nog even wachten.

Zondagse digitale dienst
Tot 1 juni zal er – iedere zondag om 10.00 uur – een uitzending vanuit onze gemeente uitgezonden worden via www.kerkdienstgemist.nl. Ds. Emma Rijks is de predikant komende zondag en Henk Noordman de organist.
2 (of 3) cantorijleden zullen de zang voor hun rekening nemen. Wij hopen dat deze uitzendingen een bemoediging voor ons allen zijn. Het gebed en Gods woord hebben wij nu zo hard nodig.
Ook komende week zullen er onlinediensten gehouden worden, die mee te beleven zijn via www.kerkdienstgemist.nl. Op 10 april (Goede Vrijdag), 19.00 uur is de voorganger ds. Menno Valk en op 12 april (Pasen) zal de dienst geleid worden door ds. Johan Weijenberg. Tevens zal de paasdienst door de lokale omroepen Epe/Heerde RTV794, Voorst RTVVoorst en Brummen RTVVeluwezoom worden uitgezonden.

Pastoraat
Onze predikanten bezoeken doorgaans veel gemeenteleden, hierdoor is er een grote kans dat zij de overbrenger van het gevreesde virus worden. De huisbezoeken vinden daarom in beginsel alleen nog telefonisch plaats. Om zoveel mogelijk contact te houden, proberen onze predikanten zelf ook onze oudere en zieke gemeenteleden zoveel mogelijk te bellen. Ondanks dat onze predikanten nauwelijks meer op huisbezoek gaan, komt er veel op hen af. Weet, ook al krijgt u niet direct een telefoontje van hen, u wordt niet vergeten!
Maar heeft u juist in deze tijd behoefte aan een gesprekje, wilt u even een stem horen of een praatje maken?
Dan kan dat ook op afstand met één van onze predikanten. Gewoon even bellen! Zij maken tijd voor u.
Ds. Emma Rijks : T: 0571 84 9368; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ds. Menno Valk : T: 0571 298 475; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ds. Johan Weijenberg: T: 06 1992 7888; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Weekenddienst
Dit weekend heeft ds. Emma Rijks dienst. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met hem. Volgend weekend (11-12 april) heeft ds. Johan Weijenberg dienst. De contact gegevens treft u hierboven aan.

Avondgebeden in de Stille Week
In onze gemeente kunt u ieder jaar op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (Paaswake) een viering bijwonen, de cyclus van de Stille Week. De vieringen van donderdag- en zaterdagavond worden voor een groot deel bepaald door rituelen waarvoor we als gemeenschap samen moeten komen in de kerk. Het is moeilijk
om de ervaring van die rituelen over te brengen en mee te maken via kerkdienstgemist.nl. Daarom is ervoor gekozen om alleen op Goede Vrijdag een online dienst vanuit de Dorpskerk aan te bieden.
Maar de cyclus van de Stille Week is ons dierbaar. Daarom sturen we volgende week woensdag via de kanalen van Dorpskerk-Nieuws een handreiking waarmee u thuis een avondgebed kunt houden op Witte Donderdag en Stille Zaterdag. De opzet is eenvoudig en geschikt om alleen of samen te gebruiken.
Wilt u de handreiking graag ontvangen en ontvang u nog geen Dorpskerk-Nieuws? Meldt u dan aan via de kanalen die elders in deze Dorpskerk-Nieuws vermeld worden.

Pastoraal huisbezoek door vrijwilliger
Wij kiezen ervoor om per adres één vrijwilliger als contactpersoon aan te wijzen. Hierdoor verkleinen wij de mogelijkheid tot overdracht van het virus.
Niet vanzelfsprekend is dat alle contactpersonen op dit moment deze rol van vrijwilliger kunnen of willen vervullen. Ook willen wij – mede i.v.m. het overdrachtsrisico – dat iedere vrijwilliger maximaal 2 adressen pastoraal bezoekt.

Onze vragen:
1. Wilt u voor één of twee van onze gemeenteleden de contactpersoon zijn, laat het dan een van de predikanten weten.
2. Wilt u regelmatig bezoek van een vrijwilliger van onze kerkelijke gemeente – juist in deze periode – ontvangen? Laat het dan eveneens één van de predikanten weten. Mocht u iemand kennen die voor dit ‘regelmatige’ huisbezoek in aanmerking komt, overleg dan bij voorkeur even (telefonisch) met betrokkene, waarna u het natuurlijk ook voor betrokkene aan een van de predikanten kunt doorgeven.

Heeft u boodschappen of medicijnen nodig?
Kunt u niet zelf de boodschappen of medicijnen halen óf bestellen om deze te laten bezorgen, dan is hiervoor hulp. Misschien kan de vrijwilliger dit doen die u bezoekt (zie eerder in deze nieuwsbrief) of ga met uw hulpvraag naar www.kijkindekernen.nl. Komt u er niet uit neem dan even contact op met onze diaken Piet Ruijsbroek, die u graag wil helpen. Bij voorkeur uw vraag per mail richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Heeft u niet de beschikking over een emailadres kunt u ook bellen met onze diaken Piet Ruijsbroek op nummer 0571-298052. Uiteraard kunt u adressen aanreiken, al is het fijn indien u dit vooraf met betrokkene (telefonisch) hebt afgestemd.
Op www.kijkindekernen.nl kunt u zich als vrijwilliger in de gemeente Twello of Teuge aanmelden. Wij bevelen dit graag aan.

Oproep aan de kinderen
Wij doen een oproep aan jullie! Wij, dat zijn de dominees en pastores van de protestantse en katholieke kerk in Twello.
Zoals jullie weten, mogen oudere mensen in tehuizen geen bezoek meer ontvangen in verband met het coronavirus (waarschijnlijk mag je nu ook niet naar je opa en oma). Dat betekent, dat ze erg eenzaam kunnen worden. We mogen niet op bezoek, maar we kunnen wel op een andere manier laten weten dat we aan ze denken!
We willen je daarom vragen om iets te maken voor hen! Een tekening, een kleurplaat, een knutsel, wat je maar wil. Als het maar in de brievenbus van de Klepel bij de Martinuskerk aan de Kerklaan in Twello past. Want daar kun je het tot en met dinsdag 7 april indoen. Doe je mee? Zo zorgen we samen voor de oudere mensen die het nu even moeilijk hebben. Wij zullen zorgen dat het op de goede plek terecht komt. Dank je wel, namens alle oudere mensen die iets moois van jou zullen ontvangen!

Stiltecentrum
Het stiltecentrum in de Dorpskerk is zeven dagen per week overdag open, juist om iedereen de gelegenheid te geven om hier een moment in alle rust tot God te komen. Wilt u dat er voor u of voor andere(n) gebeden wordt, schrijf uw gebed(sonderwerp) dan in het boek wat in het Stiltecentrum ligt. In de zondagse onlinedienst wordt dit door de predikant in het gebed meegenomen. Maar ook andere bezoekers van het stiltecentrum geeft u hiermee de gelegenheid om te bidden voor datgene wat u raakt. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar het stiltecentrum te komen, kunt u uw gebedsintentie ook doorgeven aan één van de predikanten.

Uitvaartdiensten
Eventuele uitvaartdiensten kunnen vanuit de Dorpskerk plaatsvinden. Wel nemen wij de richtlijnen van het RIVM en de uitvaartbranche in acht. Dit betekent dat we zoveel mogelijk gehoor geven aan de richtlijn om anderhalve meter van elkaar te blijven, alsmede dat het maximaal aantal personen die de uitvaart kan bijwonen op 30 is gesteld. Ook zijn er richtlijnen dat het overleg tussen de familie en de predikant beperkt wordt tot twee familieleden, steeds om de besmettingscirkel zo klein mogelijk te houden De kerkenraad vindt dit alles verdrietig, maar in ons aller belang zijn deze maatregelen noodzakelijk.

Uitvaarten
Voor de corona-crisis heeft de kerkenraad tweemaal vergaderd over de uitvaartdiensten. Vorig kerkelijk jaar zijn er 42 gemeenteleden overleden. Gezien de leeftijdsopbouw van de gemeente moeten wij er helaas rekening mee houden dat dit aantal de komende jaren zal stijgen.
Uitvaarten zijn voor predikanten zeer arbeidsintensief. Nu hebben wij (nog) drie predikanten, met een formatie van ongeveer 2,0 FTE, dus lijkt het aantal uitvaarten qua predikanten nog goed inpasbaar. De kerkenraad en de predikanten vinden het belangrijk dat de juiste aandacht wordt gegeven aan de uitvaartdienst, maar ook aan de voor- en nazorg. Als uitgangspunt heeft de kerkenraad ervoor gekozen dat onze eigen predikanten de uitvaarten binnen de gemeente in beginsel blijven begeleiden.
Toch kan het voorkomen dat – indien er meerdere overlijdens nagenoeg gelijktijdig plaatsvinden – er onvoldoende tijd bij de predikanten aanwezig kan zijn om op een waardige wijze de uitvaartdienst te leiden en de familie bij te staan. Het tijdsprobleem kan bijvoorbeeld plaatsvinden in tijden van vakantie van één van de predikanten. Natuurlijk proberen eerst de eigen predikanten het onderling te regelen, maar als geen van de predikanten voldoende tijd beschikbaar heeft, wordt uitgeweken naar andere mogelijkheden.
Omdat wij als kerkenraad altijd willen zorgen voor een passende uitvaart, hebben wij Gerry Kasper gevraagd om onze predikanten bij te staan indien dit nodig is. Wij kennen Gerry omdat zij vorig jaar – tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Emma Rijks en na het overlijden van ds. Gerrit Buunk – onze gemeente al op diverse fronten heeft bijgestaan. Gerry Kasper heeft in die periode ook 2 begrafenissen geleid. Wij zijn blij dat Gerry bereid is om – indien onverhoopt nodig – ons bij te staan.

Rommelmarkt Dorpskerk verplaatst naar 12 september 2020
I.v.m. de coronacrisis wordt de rommelmarkt verplaatst van 18 april naar 12 september 2020.
Wanneer de inzameling van goederen weer van start gaat, laat de rommelmarktcommissie tijdig weten.

Irene en kerkelijk bureau
Ook Irene is in ieder geval tot 6 april gesloten. In noodzakelijke gevallen kunnen bijeenkomsten voor een zeer beperkt gezelschap – in overleg met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters – wel plaatsvinden. Bel of mail hierover vooraf even met Bert Bresser (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 06-21444809).
Het kerkelijk bureau is tijdelijk gehuisvest aan de IJsbaanweg 32, (maandag- en vrijdagmorgen van 09.00-12.30 uur) neem a.u.b. vooraf contact op met Gerrit Bokdam, 0571-271392.

Suggesties of artikeltjes welkom
Een aantal van de items zoals genoemd in deze nieuwsbrief is een uitwerking van suggesties van enkele gemeentelieden. Dank voor de waardevolle ideeën. Heeft u ook een suggestie – om als gemeente nog dichter bij elkaar te blijven – mail of bel deze dan door. Ook ontvangen wij graag artikeltjes die u belangrijk vindt om te delen via de nieuwsbrief. Uw artikeltje of suggestie kunt u doorgeven aan:
Rina van der Noll (scriba kerkenraad), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-27418710
Bert Hokken (voorzitter kerkenraad), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-20958965