Skip to main content

Overige werkgroepen

Oecumenisch Beraad

Met de andere kerkgenootschappen in Twello onderhouden we goede banden.

In de kern hebben we een gemeenschappelijk geloof en in het Oecumenisch Beraad zijn we met elkaar in gesprek over hoe we elkaar kunnen ontmoeten en wat we gezamenlijk kunnen betekenen voor de plaatselijke gemeenschap.

Dit interkerkelijk overleg wordt gevoerd door vertegenwoordigers van de plaatselijke rooms-katholieke parochie, locatie St. Martinus, de Protestantse Gemeente Twello, de Moluks Evangelische Kerk Geredja Indjili Maluku.

Vertegenwoordiger namens de Protestantste Gemeente Twello is ds. Menno Valk.

De samenwerking krijgt vorm in

  • een drietal gemeenschappelijke vieringen (in de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen, in de Vredesweek, en de openluchtdienst tijdens het Klompenfeest)
  • wekelijkse vieringen in Woonzorgcentrum het Grotenhuis
  • het programma van de commissie Bezinning & Inspiratie
  • sociaal-maatschappelijke activiteiten waaraan de kerken deelnemen, zoals de werkgroep Vluchtelingenwerk Voorst.

Klompenfeest Twello