Skip to main content

Overige werkgroepen

Bezinning en Inspiratie Twello

De oecumenische werkgroep is geïnspireerd door de idealen van Christus, elkaar op het spoor gekomen vanuit de Protestantse Gemeente en de R.K. parochie in Twello. Wij herkennen onze zoektocht naar zingeving en innerlijke verdieping bij anderen van nu en vroeger. Vooral Jezus is een liefdevolle inspirator, die nog steeds bezielt en waarbij we God voelen als een oceaan om ons heen.

logo BIT 2021

Ontstaan vanuit de werkgroep Vorming en Toerusting hebben wij ruim tien jaar geleden onze basis verbreed tot een oecumenische werkgroep voor bezinning en inspiratie. Wij bieden een rustpunt waar mensen verhalen en inspiratie met elkaar kunnen delen. Wij richten ons op zowel mensen die in de gemeenschap van een kerkelijk verband leven, als diegenen die daarbuiten zich bezig houden met grote vragen van het leven.

Wij bieden daartoe lezingen aan op het gebied van religie, spiritualiteit en maatschappij. Dit doen wij maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden. Door de gevarieerdheid van de sprekers is er steeds een andere insteek en een zoeken naar wat ons bindt. Wij bieden ruimte aan de brede kijk op het mysterie dat ten grondslag ligt aan het leven.

De werkgroep B&IT heet u van harte welkom bij de lezingen. Ons actuele programma kunt u vinden op onze website: https://bezinningeninspiratietwello.nl