wolken.jpg

Overige werkgroepen

Bezinning en Inspiratie Twello

De oecumenische werkgroep is geïnspireerd door de idealen van Christus, elkaar op het spoor gekomen vanuit de protestantse gemeente en de R.K. parochie in Twello. Wij herkennen onze zoektocht naar zingeving en innerlijke verdieping bij anderen van nu en vroeger. Vooral Jezus is een liefdevolle inspirator, die nog steeds bezielt en waarbij we God voelen als een oceaan om ons heen.

Niet alleen maatschappelijk betrokken, maar in de ‘binnenkant’ van het leven zoekend naar wat mensen verbindt vanuit een totale openheid voor al wat is. Niet vanuit dogma’s maar vanuit levensvragen en daardoor voortdurend lerend aan het leven. Gelovend vanuit een innerlijke kracht, zekerheid en zelfvertrouwen om recht overeind te blijven als mens, die een ander hoort.

De droom van die jonge joodse man Jezus is nog steeds springlevend. Dat ideaal, dat ook buiten de kerken weerklinkt, blijft uitdagen. Daar hoort iedereen bij. Ieder mens heeft een drang om in vrijheid betekenis te geven aan zijn leven en is daar ook zelf verantwoordelijk voor. Wij zijn allemaal onderweg en, zoals Hij zei: ‘mensen van de weg’.

Onze roots liggen in het christendom, daar zijn de zaadjes gelegd en ontkiemt. En elke bloem is uitgegroeid tot een andere kleur en bijzondere vorm; elkaar accepteren zoals je bent is de mooiste vorm van ‘kerkzijn’. De werkgroep ziet deze avonden dan ook als een vorm van ‘kerkzijn’ met elkaar. Spiritualiteit en religie, evenals denkbeelden uit de filosofie, verbinden ons met elkaar. Wij kunnen ons geraakt voelen, verwonderd zijn, vervuld van ontzag en je afhankelijk weten. Niet alleen de spreker op een avond is van belang, maar meer wat deze losmaakt bij mensen en hoe we dat in het interactieve gedeelte na de pauze kunnen delen met elkaar.

GEVARIEERD AANBOD

De werkgroep heeft een gevarieerd aanbod aan bijeenkomsten rondom actuele thema's. Het hoogtepunt is vaak het met elkaar delen van hoop en vertrouwen, waarbij we twijfel en angst ook durven benoemen. Door de gevarieerdheid van de sprekers is er steeds een andere insteek en een zoeken naar wat ons bindt. Bij elkaar om jezelf en een ander van dienst te kunnen zijn. Samen op zoek naar het M(m)ysterie van het leven.
De werkgroep B&IT heet u van harte welkom bij de lezingen en wenst u inspirerende bijeenkomsten toe!

Wilt u zich aanmelden voor een van onze activiteiten of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar onze contactpersoon.

Programma 2019-2020

Download hier ons programma voor het seizoen 2019 - 2020

Jaarverslag 2018 - 2019

Download hier het jaarverslag van het seizoen 2018 - 2019