kinderen.jpg

Predikanten en opbouwwerker

Ds. Menno Valk predikant PKN Twello

Sectie Noord en Centrum

Ds. Menno (M.H.) Valk
  • Ds. Valk heeft een aanstelling voor 100%.
  • Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Zie ook wijkindeling

Ds. Hanneke Diermanse, interim predikant PKN Twello

Sectie Oost

Ds. Hanneke (J.B.) Diermanse
  • Ds. Diermanse is interim predikant totdat de derde predikant is geworven.
  • Ze is werkzaam voor 40%.

Zie ook wijkindeling

Ds. Emma Rijks predikant PKN Twello

Sectie Zuid

Ds. Emma (E.) Rijks
  • Ds. Rijks is aangesteld voor 60%.
  • Werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdag

Zie ook wijkindeling

Rosa van der Tang

Opbouwwerker

Rosa van der Tang

Rosa wil, samen met de kerkenraad en predikanten, aansluiting vinden met de leefwereld van jongeren en gezinnen. En met hen zoeken naar een aansprekende inhoud en vorm van vieringen en activiteiten. Ze oriënteert zich op de Twellose samenleving en legt contacten met bestaande organisaties in het dorp om als kerk daarin meer aanwezig te zijn.