plafond.jpg

Kerkdiensten

Onze gemeente opent elke zondag om 09.30 uur de deuren van de Dorpskerk voor een viering die om 10.00 begint. Meestal is dat een gewone kerkdienst waarin we in lezing, lied, gebed, muziek en overdenking God en elkaar willen ontmoeten. Regelmatig worden er accenten gelegd: aandacht voor een project, duurzaamheid, diaconaat, of iets anders dat zich aandient.

Kindernevendienst

Op de 1e en 3e zondag van de maand is er de kindernevendienst. De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan tijdens een deel van de dienst naar hun eigen ruimte in gebouw Irene.
Bij bijzondere diensten (feestdagen, doopdiensten, diensten voor groot en klein) is er kinderoppas voor de kleinsten.

Zie ook Jeugd

Gelegenheid voor ontmoeting

Na elke dienst is er koffie, thee en limonade, en gelegenheid om bij te praten en elkaar te ontmoeten, in Irene.

Ringleiding

In de kerk is een ringleidingsysteem aanwezig. Dit zorgt ervoor dat mensen met een gehoorapparaat de dienst ook goed kunnen volgen zonder dat zij last hebben van storende geluiden.

Vervoer naar de kerk

Bent u niet in staat om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen? We komen u graag halen en brengen!
Neem daarvoor contact op met de coördinator kerkvervoer.

Live meekijken en luisteren

Onze kerkdiensten worden live uitgezonden via internet en zijn ook regelmatig via de Oecumenische Omroep Voorst te beluisteren.
De diensten op internet zijn ook later terug te kijken.
Zie Live meekijken

Taakgroep Eredienst en pastoraat

In kerk en maatschappij zoeken we naar een optimale verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Aandacht voor elkaar is belangrijk. Omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Niet alleen in de kerkdiensten, ook daarbuiten. Dat is het speerpunt van de taakgroep Eredienst en Pastoraat.
De vieringen in de Dorpskerk en het Grotenhuis worden gecoördineerd door de taakgroep Eredienst en Pastoraat.
Voor meer informatie zie: Eredienst en Pastoraat