liturgisch-centrum.jpg

ds. M.H. Valk, pastor R. Pragt

Kerkdiensten
Datum: 20 januari 2019 10:00

Locatie: Sint-Martinuskerk

Op zondag 20 januari is het thema van de oecumenische viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen: Recht voor ogen. Dit thema is door christenen uit Indonesië voorgesteld. In dat land heeft economische groei het gat tussen rijken en armen groter gemaakt. We lezen Deuteronomium 16: 10-20, waar God de mensen uitnodigt om hun feesten te vieren maar daarbij de slaven en slavinnen, de vreemdelingen, weduwen en wezen niet te vergeten.

Dat past goed bij het program dat Jezus in zijn geboorteplaats Nazaret ten gehore brengt. Eerst is er bijval, maar later blijkt Jezus daarmee toch op tenen gestaan te hebben, want ook in de godsdienst is al gauw de hamvraag: ‘What’s in for me?’ (wat heb ik er aan)?

De dienst wordt in de Sint-Martinuskerk gehouden, met als voorgangers pastor Ruud Pragt en ds. Menno Valk. Het Woco-koor o.l.v. Hans Mol zal medewerking verlenen. We beginnen om 10.00 uur. Het zou fijn zijn als wij laten merken dat de oecumene ons aan het hart gaat. Weet u/je in ieder geval bijzonder welkom in deze dienst!

ds. Menno Valk

 

Kindernevendienst
Willemien Toonen
Organist
H. Noordman
Voorganger
ds. M.H. Valk

 

Kaart