plafond.jpg

Goede Vrijdag, ds. E. Rijks

Kerkdiensten
Datum: 19 april 2019 19:00

Locatie: Dorpskerk

Stille Week 18 t/m 20 april

De diensten in de Stille Week hebben ieder jaar weer een bijzonder karakter. De lezingen en liederen, de stilte en de muziek en het feit dat de diensten in de rust van de avond plaatsvinden dragen daaraan bij. Het thema van dit jaar is ‘Met liefde ongekend’. Dit thema verwijst naar de liefde die ondanks alle onheil waar we in deze dagen over lezen doorklinkt en naar een lied dat in iedere viering gezongen zal worden. Dit lied en een aantal andere liederen die in de vieringen klinken komen uit de Anglicaanse (Engelse) traditie en zijn door Sytze de Vries vertaald. Dat betekent dat de melodieën soms anders kunnen zijn dan wij gewend zijn. Laat je verrassen door deze prachtige muziek! Naast de muziek zal ook kunst een rol spelen.

Op Goede Vrijdag volgen we het lijdensverhaal van Jezus. Zijn dood betekende ultieme duisternis. Wanneer we daarover hebben gelezen wordt de tafelkaars gedoofd en wordt de paaskaars naar het stiltecentrum gebracht. Deze kaars, teken van Christus’ aanwezigheid in de wereld, wordt niet gedoofd, maar zijn licht is op dat moment niet meer in het zicht.

In de diensten zullen verschillende gemeenteleden een bijdrage leveren en ook dit jaar werkt de cantorij onder leiding van Henk Noordman mee. De commissie Liturgisch Bloemschikken zorgt voor de schikkingen, die passen bij de verschillende karakters van de diensten.

Wees welkom!

Emma Rijks

Meekijken

U kunt deze dienst hier live meekijken.

 

Kindernevendienst
geen kindernevendienst
Organist
H. Noordman
Voorganger
ds. E.Rijks
Adres
Dorpsstraat 10, 7391 DD Twello, Nederland

 

Kaart