Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

Voortgang project Moldavië

Vanaf 2014 ondersteunt onze gemeente Youth for Christ Moldova. We deden dit via Kerk in Actie voor 3 jaar met een minimale bijdrage van € 5000 per jaar.

Youth for Christ Moldavië assisteert kerken om dagcentra voor kinderen en ouderen op te zetten. In het huidige Moldavië zijn dat de kwetsbare groepen.
Veel kinderen worden bij familie of vrienden (of soms op straat) achtergelaten als de ouders om te overleven banen in het buitenland zoeken. Veel ouderen blijven zonder diezelfde kinderen alleen achter met een klein pensioentje dat ver onder de armoedegrens ligt.
In de dagcentra kunnen kinderen en ouderen liefde, aandacht en een goede maaltijd krijgen. Voor kinderen zijn er na schooltijd tal van activiteiten; sport en spel, huiswerkbegeleiding maar ook Bijbelonderricht. Men hoopt zo in die verschillende centra (16-28 centra) tussen de 320 en 560 kinderen te kunnen helpen en tussen de 80 en 140 ouderen.

Het Moldavië-project is op 6 mei 2014 tijdens de gemeente-avond gepresenteerd.
Onze gemeente heeft geholpen bij de opbouw van een dagcentrum voor kinderen en ouderen in het dorp Gotesti. Er zijn contacten gelegd door middel van bezoek van Ans Brandwacht, Wim Boer en Rokus Hassefras in september 2015.
Daarna zijn er allerlei acties gehouden om de gemeente bij het project te betrekken. In 2016 is er een herfstfair gehouden in Irene. Tijdens de fair is er ook via skype contact geweest met de voorganger van Gotesti. In het voorjaar van 2017 is besloten om te stoppen met het project. Er is en wordt nog wel gecollecteerd voor het werk in Moldavië. Dat zullen we ook nog blijven doen. Zo blijven we het werk van Youth for Christ Moldava ondersteunen. Voor 2017 zullen we € 1.000,- overmaken voor het werk in Gotesti.
Als laatste zullen we nog een pakket met zaden naar Gotesti sturen. Zowel groente als bloemen. Een kleurrijke afsluiting van het project!
Alle betrokkenen, met name Ans, Wim, Rokus en Otto, hartelijke bedankt voor de inzet. En alle gevers bedankt voor uw gaven.

namens de Diaconie en ZWO, Piet Ruijsbroek en Wim Boer

Meer informatie? Klik hier!

Moldavië als nieuw project voor de gemeente, daar hebben we met zijn allen voor gekozen. En het moest ook nog een interactief project worden. Dat is inmiddels anderhalf jaar geleden, maar erg interactief is het tot nu toe niet geworden. En het leeft ook nog niet echt. Daar gaan we verandering in brengen!

Interactief project Moldavië: wat hebben we tot nu toe gedaan?
Datum: 22 mei 2015


Vanaf 2014 ondersteunt onze gemeente Youth for Christ Moldova. We doen dit via Kerkinactie voor 3 jaar met een bijdrage van € 5000 per jaar.

Youth for Christ Moldavië assisteert kerken om dagcentra voor kinderen en ouderen op te zetten. In het huidige Moldavië zijn dat de kwetsbare groepen.
Veel kinderen worden bij familie of vrienden (of soms op straat) achtergelaten als de ouders om te overleven banen in het buitenland zoeken. Veel ouderen blijven zonder diezelfde kinderen alleen achter met een klein pensioentje dat ver onder de armoedegrens ligt.

Via Otto Westerink ontvingen we heel veel foto's over ons Moldavië project!

We hebben een nieuwsbrief ontvangen uit Slobozia Mare, van de Betelkerk. Het gaat goed met het dagcentrum voor kwetsbare kinderen. De gehele vertaalde nieuwsbrief kunt u hier vinden.