Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

Kinderen in Moldavië, ze wonen niet eens zo ver bij ons vandaan, maar hun leven ziet er heel anders uit. Ze zijn straatarm. Veel ouders zijn vertrokken naar de grote steden om daar werk te zoeken. Sommige vaders en moeders grijpen uit wanhoop naar de drank of slaan hun kinderen. Kinderen krijgen nauwelijks gezond te eten en leven in koude, donkere huizen.

De kerken in Moldavië hebben kinderopvangcentra opgericht waar deze kinderen welkom zijn. Hier kunnen de kinderen gezellig spelen, ze krijgen hulp bij hun huiswerk en een warme maaltijd. En, wat heel mooi is, de kinderen gaan een keer per week op bezoek bij bejaarden in het dorp om hen een handje te helpen. Want ook de ouderen staan er alleen voor, nu hun kinderen in het buitenland zitten.
Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze dagcentra, heel vaak een initiatief van de lokale kerken. Dat is echt veel te weinig. Nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben een dergelijk warme plek nodig.

Onze gemeente helpt bij de opbouw van een dagcentrum voor kinderen en ouderen in het dorp Gotesti.
Ans Brandwacht, Wim de Boer en Rokus Hassefras zijn in september 2015 een week naar Moldavië geweest. Zij hebben op diverse plaatsen dagcentra voor de kinderen bezocht en zijn onder de indruk van de inzet om de kinderen goed op te vangen. Het is van groot belang dat kinderen er weer in gaan geloven dat er voor hen een toekomst is in Moldavië.

Onze gemeente heeft aan Kerk In Actie toegezegd om drie jaar lang, vanaf 2014, per jaar €5000 te geven voor de projecten van YFC in Moldavië. Deze projecten zijn gericht op het opbouwen en ondersteunen van dagcentra voor kinderen en ouderen.