Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
(Liedboek, lied 283: 1 en 2)


De Protestantse Gemeente Twello is een gemeente die haar basis vindt in het geloof in God. Die basis maakt ons tot een geloofsgemeenschap: een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en beleeft.

We zijn geen geloofsgemeenschap die de waarheid in pacht heeft. We mogen, ieder op onze eigen manier, onze weg proberen te vinden in het dagelijks leven met God, die zich in zijn zoon Jezus Christus laat kennen. We willen ons door de Geest laten inspireren en uitdagen op alle niveaus van het gemeente zijn. Het gebed is ons daarbij tot steun en de Bijbel is onze leidraad.

Het belangrijkste wat God van ons vraagt is om naast Hem onze naaste lief te hebben zoals we onszelf liefhebben. Daarom staat het omzien naar onze naaste hoog in ons vaandel. We willen ons, als kerk in het dorp en de samenleving dienend opstellen, maatschappelijke betrokkenheid tonen en een gastvrije, uitnodigende gemeente zijn. Dat doen we door actief aandacht te schenken aan wie op ons pad komen, zowel binnen als buiten onze gemeente. Het is van belang dat de aandacht voor en ontmoeting met elkaar de grenzen van verschillende geloofsbelevingen en generaties overstijgt.

Het gemeente zijn gaat met vallen en opstaan. Met onze blik gericht op God, de gemeente en de aan ons toevertrouwde wereld proberen we zoveel mogelijk recht te doen aan het voortdurende leerproces van samen leven en geloven. Op die manier willen we een krachtige geloofsgemeenschap zijn die nu en in de toekomst Gods werkelijkheid zichtbaar maakt.