Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

Bloemenactie ZWOVier emmers vol gerbera’s in verschillende kleuren stonden zaterdag 19 mei klaar om uitgedeeld te worden aan het winkelend publiek in Twello; de “bloemengroetactie” van de ZWO (werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

In eerste instantie hadden zich 8 mensen aangemeld om te helpen uitdelen maar uiteindelijk stonden 17(!) mensen klaar, geweldig!
In groepjes van 2 of 3 zijn in het dorp bloemen uitgedeeld. Toen dat klaar was zijn we samen koffie gaan drinken om onze ervaringen uit te wisselen.

Een aantal mensen wilde geen bloem aannemen, maar de overgrote meerderheid was blij verrast. Een veel gehoorde opmerking was: “zomaar?” Ja, zomaar; zonder dat er een vraag om geld of een handtekening achteraan kwam. De vraag om de bloem door te geven aan iemand die wel een steuntje in de rug kon gebruiken werd ook positief opgepakt. De meeste ontvangers noemden iemand aan wie ze de bloem zouden doorgeven; een alleenstaande  buurvrouw, zieke vader of behulpzame broer. Het was fijn en waardevol om zo samen nog even na te praten.

Aan de bloem was een kaartje bevestigd met de contactgegevens van onze kerk en de uitnodiging om eens binnen te komen in een dienst of wellicht een bezoek te brengen aan het stiltecentrum. En natuurlijk wensten wij iedereen gezegende Pinksterdagen!
De werkgroep ZWO kijkt erg positief terug op deze actie; voor herhaling vatbaar! Iedereen die heeft meegedaan: heel erg bedankt!

Wim Telgen en Mieke Koers