Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

In de dienst van zondag 14 januari zal er aandacht zijn voor de bevestiging en het aftreden van ambtsdragers.

Janny Hessels en Wim Boer zullen die zondag het ambt van diaken neerleggen en Joke Noorlag dat van ouderling-voorzitter. De kerkenraad is blij dat Mieke Koers bereid is gevonden om diaken te worden en dat Bert Hokken het voorzitterschap overneemt.
Diny Landeweerd en Trix Nokkert hebben besloten om nog een jaar aan te blijven als pastoraal ouderling. De kerkenraad is hen daar dankbaar voor. Om echter ambtsdragers in hun werk te verlichten, heeft de kerkenraad besloten tot het instellen van een nieuw ambt: een ouderling voor speciale diensten. Het gaat daarbij om diensten in het Grotenhuis en, indien nodig, rouw- en trouwdiensten. Deze ouderling zal geen deel uitmaken van de kerkenraad. Fijn dat Jan Bonenschansker deze nieuwe functie op zich wil nemen.

We hopen dat 14 januari veel gemeenteleden aanwezig zijn als bovengenoemden hun taken neerleggen, verlengen of wijzigen, maar zeker omdat Mieke dan wordt bevestigd als diaken en Jan als ouderling voor speciale diensten.

Namens de kerkenraad, Joke Bakkenist, scriba