Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

De werking van de heilige Geest
Na Pinksteren en Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) gaat het volop over de heilige Geest.
De lezing uit het Marcusevangelie (3:20-35) belicht het grote verschil tussen de heilige Geest en overige (boze) geesten. Omdat wij zelden over ‘demonen’ denken of spreken, lijkt het een gedateerd verhaal en valt daarom de nadruk in de prediking vaak op het ‘zondigen tegen de heilige Geest’ met aanwijzingen voor een gelovig leven om deze zonde niet begaan. Nog vaker gaat het over de uitspraak van Jezus: “jullie zijn mijn moeder en mijn broers” en leren we de Kerk zien als één grote familie. Vandaag wil ik de tegenstelling van de heilige Geest en de boze geesten verduidelijken, om de werking van de Geest beter te herkennen.

De eerste lezing (Rechters 12:1-6) is een verwarrende beschrijving van een stammenoorlog. Juist die verwarring over wel of niet ontvangen berichten, het zich houden aan afspraken, over: “wie valt nu waarom wie aan?” maakt het verhaal erg actueel: het zou bijna een beschrijving van de
burgeroorlog in Syrië kunnen zijn.
Het lijkt helemaal niet te gaan over de heilige Geest, er wordt immers een broederstam uitgeroeid en niemand lijkt te weten hoe er een eind aan dat bloedbad kan worden gemaakt.
Misschien werd er te weinig geluisterd naar de heilige Geest?

Ds. L. van Hilten – Matthijsen