Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl
  Op zondag 27 mei was er, naast een gewone kerkdienst in de kerk, in the Basement (kelder Irene) ook Kliederkerk - voor kinderen van de basisschoolleeftijd en hun ouders. Onder leiding van ds. Menno Valk hebben we het gehad over het verhaal van de profeet Jona en de grote vis. Jona die in eerste instantie niet Gods weg wil kiezen - per schip op weg naar Tarsis gaat en niet naar Ninevé, overboord wordt gegooid en in de buik van een grote vis beland en na drie dagen weer wordt uitgespuugd- Jona kiest uiteindelijk toch Gods weg.

De basis voor Kliederkerk is vaak een bijbelverhaal, waarbij het creatieve aspect vorm krijgt in kleuren/ knutselen/ klussen gecombineerd met een korte viering (bidden/zingen/bijbelverhaal) en afgesloten door een maaltijd met elkaar. Het doen en het ervaren voert de boventoon. Alhoewel we niet met zovelen waren, 6 kinderen, 5 ouders en ds. Menno, hebben we het leuk gehad samen.

  • Creatief
    We hebben onder andere kompassen - richtingaanwijzers - geknutseld en van hout wegwijzers gemaakt: met daarop 4 verschillende richtingen: Jeruzalem, Parijs, de havenstad Jafo en Ninevé. Jafo, Jeruzalem en Parijs waar Jona uiteindelijk niet naartoe ging. Tekeningen gemaakt van Jona en de grote vis. En een boot van karton waar Jona in zat tijdens de reis naar Tarsis.

  • Viering
    De wegwijzers en de boot zijn vervolgens gebruikt tijdens de viering. Tijdens de viering werd ook een tent gebruikt als grote vis. Jurre mocht Jona spelen en uit de grote vis kruipen. Noortje en Niels wapperden met een groot blauw zeil dat de storm op zee moest verbeelden. Ondertussen werd het verhaal gelezen van Jona. Jona die in eerste instantie niet Gods weg wil kiezen - per schip op weg naar Tarsis gaat en niet naar Ninevé, overboord wordt gegooid en in de buik van een grote vis beland en na drie dagen weer wordt uitgespuugd.

  • Maaltijd
    Na de viering hebben we samen van een maaltijd genoten. Kort voor de maaltijd werden we vergezeld door Menno's vrouw Roelie en dochter Lotte die lekkere pannenkoeken voor bij de maaltijd hadden gemaakt. We hebben ze samen opgegeten.

 Met toestemming van de betrokkenen, hieronder wat impressies:

Wegwijzer Het maken van een wegwijzer Boot_Jona De boot van Jona

Repetitie zee Repetitie bewegende golven Viering Viering

Maaltijd #1 Maaltijd #1Maaltijd #2 Maaltijd #2

Wellicht tot een volgende keer. Je bent van harte uitgenodigd.