Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

Het idee om op zondag 12 augustus een kerkdienst met wensliederen te organiseren en voor te bereiden heeft een ontzettend warm onthaal gevonden. In totaal kreeg ik, met wat ‘nabranders’ die buiten de tijd binnenkwamen, aanvragen voor ongeveer 40 liederen plus een paar zeer gewilde you tube fragmenten. Ik kreeg het er warm van (letterlijk en figuurlijk) maar vind dit wel prachtig. De meeste liederen zijn te vinden in ons Liedboek. Maar er komen ook enkele uit andere bundels.

Vanzelfsprekend konden niet alle aanvragen gehonoreerd worden. Wel waren enkele liederen door meerdere gemeenteleden of gasten aangevraagd. Die zijn sowieso in de orde opgenomen. Voor het overige: ik heb getracht om veel verschillende indieners een beetje ‘recht’ te doen. Het kan dus zijn dat er een lied van betrokkenen is opgenomen, maar het is ook mogelijk dat de organist een melodie van een door jullie gewenst lievelingslied speelt. We hebben het gebruikelijke raamwerk van de orde van dienst in Twello maar even opzij geschoven.

Sommigen zullen misschien een wat ‘oudere’ indeling in de liturgie waarnemen, maar dat is ook wel eens fijn.
Omdat onder meer ‘de steppe zal bloeien’ als wenslied werd aangevraagd heb ik als lezing hierbij een gedeelte uit Jesaja 35 (1-7en 10) gekozen.
Dit gedeelte bleek mij bij nadere bestudering prima aan te sluiten bij Handelingen 16 vs 19 t/m 24. Een bijbelgedeelte dat ik voor mezelf al eerder had  uitgekozen als basis voor dezeviering met veel zang. Daarin lezen we dat Paulus en Silas na gevangen genomen te zijn, uitgekleed en gemarteld, opgesloten worden in de binnenste kerker en ook nog met hun voeten in een blok. Bovendien worden ze streng bewaakt. Er is geen enkele kans op bevrijding. Ze gaan dan niet jammeren maar (om middernacht) bidden en lofliederen zingen! Wonderlijk. Ongekend. Nooit gedacht.
Psalmen zingen in de nacht, zou je kunnen zeggen. Dan volgt het wonder: na een aardschok (hoe actueel momenteel) springen de deuren open den de boeien los. En wat er meer volgt in deze lezing waarin onvoorstelbare dingen gebeuren.Het lijkt me dat in deze lezingen Boodschappen zitten van
waaruit een duidelijke lijn te trekken is naar ons mensen vandaag. En alles wat we meemaken en doormaken. Bij verdriet en sprakeloosheid en bij wonderen.
Ik stop nu maar. Wees welkom zondag. We rekenen op een volle kerk waar we de lofzang gaande houden. En zingen is twee keer bidden. Zegt het voort, zegt het voort en beleef het mee! En ontdek zelf de rode draad of lijn in het geheel. Tenslotte: de niet geselecteerde of niet opgenomen
wensliederen neem ik mee naar de dienst in Het Grotenhuis (do-av 23/8) en ook ben ik graag bereid later in het jaar nog eens een tweede dienst te leiden (kan ook op een avond) omdat er nog veel meer mooie wensliederen opgegeven zijn!

Egbert Fokkema