Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

Met Loepa maakte ik voor de eerste keer kennis in 2008. Hij woonde toen in het kinderhuis van de stitching Hilltribes Children in het bergdorp Mae Tang, dat geleid wordt door de Nederlander Joop Rieff. Loepa is een Lisu, een van de bergstammen, Hilltribes, in het noorden van Thailand. Van oorsprong komen deze bevolkingsgroepen vooral uit China en zijn in de loop der jaren via Laos en Myanmar in Thailand neergestreken. Meow, Akha, Lahu, Lisu, Karen en Hmong zijn de bekendste groepen.

In 2017 zag ik Loepa terug in Mae Rim. Hij was in opleiding voor predikant van de Pinkstergemeente. Het werd een boeiend gesprek. Loepa is samen met zijn moeder en zusjes gevlucht uit Myanmar toen hij tien jaar oud was. De regering van Myanmar, lees het leger, heeft niet veel op met de Hilltribes. Na zwerftochten te voet van weken kwamen zij aan in Wing Heng, De eerste twee jaar kon hij niet naar school. Na twee jaar is hij door de atjaan, pastor of voorganger. van het dorpje, geplaatst in een schooltje in de bergen. Joop Rieff die al jaren in Thailand woont, vertelde het volgende ‘Ik praat dan echt over de bergen. Ik ben er twee keer geweest en weet waar ik het over heb.
Het was daar ieder voor zich en God voor ons allen. Vechten voor voedsel en dergelijke. Voor Loepa extra moeilijk omdat hij een bijzonder zacht karakter heeft. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor zijn zusje. Ze hadden niets! De kwaliteit van die school was dusdanig slecht dat hij na twee jaar nog niet zijn naam kon schrijven! Dit kwam aan het licht toen hij bij onze school werd ingeschreven Hij was vijftien jaar oud en begon in de eerste klas van de basisschool. Met hulp van de toenmalige hoofd onderwijzeres heeft Loepa een paar klassen kunnen overslaan. Na de basisschool is hij naar de middelbare school gegaan. Als 19-jarige bij kinderen van 12, 13 jaar!

Uiteindelijk wilde hij terug naar Myanmar om daar zijn kennis in het geloof te verdiepen. Hij wilde het geloof verder verspreiden onder
vooral de Hilltribes. Hij heeft ongeveer twee jaar in Myanmar gewoond en gestudeerd en is nu terug in Thailand om als atjaan hier te werken.’
Over twee jaar hoopt Loepa klaar te zijn met zijn studie en als predikant aan het werk te gaan. Nu al is hij betrokken bij problemen van mensen van uit zijn kerk. Omdat hij zowel Thais als de Lisu taal spreekt gaat hij mee naar ziekenhuizen of instanties. Door gebrek aan voldoende inkomsten woont hij
in kerken waar hij op dat moment zijn diensten aanbiedt.

Op de vraag hoe hij zijn toekomst ziet, antwoordt Loepa: ‘Ik zie wel wie er straks mijn hulp nodig heeft.’ Op mijn vraag hoe hij in de dorpen zijn geloof uitdraagt komt hij de volgende dag met een groot doek, waarop de belangrijkste bijbelboeken vermeld staan. Aan het einde van mijn tweede gesprek vraag ik hem te bidden. Het wordt een mooi en ontroerend moment. Hij bidt in de Lisu taal, waar ik natuuurlijk niets van begrijp. Alleen op het laatst, als ik mijn naam hoor vallen!
Volgend jaar april /mei hoop ik Loepa weer te ontmoeten. Hiervan zal ik verslag doen.

De komende twee jaar bedragen de studie- en onderhoudskosten: € 700.- per jaar. Laat je hart spreken en geef! Stichting El Mundo, NL76INGB0007514212 / Loepa

Wiel Palmen