Skip to main content

Noodklok voor het klimaat

{image path="images/2018/12/01_1ab5458209_wijluidendenoodklok.jpg"}

Veel kerken in Nederland hebben op zaterdag 1 december, samen met Greenpeace, de noodklok voor het klimaat geluid. Ook wij hier in Twello. Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid op bijna 200 plaatsen verspreid door heel Nederland. Zo wordt een stevig signaal gegeven aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Ervaring van een deelnemer
Op dit moment is een oecumenische pelgrimsreis voor klimaat rechtvaardigheid bezig van Bonn waar vorig jaar de wereldmilieuconferentie was naar Katowice. In Katowice (Polen) wordt dit jaar de wereldmilieuconferentie georganiseerd.
Een internationale groep van mensen is onderweg om hun bezorgdheid over het milieu en over de gevolgen van het veranderende milieu onder de aandacht te brengen.
Eind oktober heb ik (Johan van Werven) een week deelgenomen aan de pelgrimsreis in de omgeving van Leipzig. Hier heb ik langs de bruinkoolmijnen en een bruinkoolcentrale gelopen en ervaren hoe deze vorm van energie opwekken ingrijpt in onze wereld. Ronduit schokkend voor mij was de ontmoeting met bewoners van het dorp Podelwitz (zie foto) dat op de lijst staat om van de aardbodem te verdwijnen omdat er bruinkool gedolven gaat worden.
De ervaringen tijdens deze reis hebben mij gesterkt in mijn overtuiging dat het 2 voor 12 is en het de hoogste tijd is om zelf de verandering vorm te geven!

{image path="images/2018/12/01_3ee9c30543_pelgrimsreis_Polen.JPG"}

Twee voor twaalf
Met dit signaal roepen burgers door heel Nederland minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om een koploper te zijn op de klimaattop in Polen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Faiza Oulahsen van Greenpeace: “Het is 2 voor 12 voor het klimaat. Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de maximale opwarming van 1,5 graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze CO2-uitstoot met 60% terugdringen in 2030.”
Van twee minuten voor twaalf tot twaalf uur hebben er op bijna 250 plekken in heel Nederland de klokken geluid. Ook die van onze Dorpskerk.

Johan van Werven en Piet Ruijsbroek, namens Groene Kerk

  • Hits: 1867