Skip to main content

Dag van de Aarde

{image path="images/2019/02/16_094a875c6c_dag-van-de-aarde.png"}

Op maandag 22 april 2019 is het Dag van de Aarde, Earth Day zoals het internationaal wordt genoemd.

De Dag van de Aarde ontstond uit een initiatief dat in 1970 in de Verenigde Staten begon. Inmiddels nemen 90 landen daaraan deel, waaronder Nederland. Het door de Verenigde Naties opgestelde Handvest van de Aarde (Earth Charter) is daarbij een leidraad. Dit handvest wordt door de Wereldraad van Kerken gesteund.

Op deze dag wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Bezinning en plezier staan hierbij voorop; hoe realiseren we samen een duurzame aarde en hoe ontwikkelen we een gezonde levensstijl? We moeten ons meer bewust worden van het bijzondere van de aarde en het leven daarop. En van het feit dat er ook na ons nog mensen zullen zijn en dat die mensen voor hun welzijn ten dele af hankelijk zijn van ons doen en laten!

De eerste strofe van het lied ‘zolang er mensen zijn op aarde’, een van de liederen van Huub Oosterhuis, verwoordt de kern van onze duurzame omgang met de schepping:

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Klik voor meer informatie op dagvandeaarde.nl

  • Hits: 1859