Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

Gemeentevergadering oktober 2015
Tijdens de gemeenteavond hebben Ans, Rokus en Wim verslag gedaan van hun reis en ervaringen in Moldavie. Toegelicht is waarom het contact met de gemeente in Slobozia Mare verbroken is. En dat in overleg met de kerkenraad, Youth for Christ Moldava en Kerk in Actie besloten is een interactieve band te gaan opbouwen met de Baptistengemeente in Gotesti. Aansluitend maakt iedereen met plezier gebruik van de door de ZWO-werkgroep met zorg bereide en uitgestalde Moldavische hapjes en vruchtensappen.

Broodjesgezond
Op zondag 8 november zijn na de eredienst door de ZWO-groep broodjes gezond verkocht in gebouw Irene. De netto-opbrengst is voor het project Moldavië. De opbrengst  is € 150.
In december is er een brief naar de Baptistengemeente van Gotesti gestuurd. In de brief aan de Baptistengemeente van Gotesti hebben we hen bedankt voor het ontvangen van een afvaardiging van onze gemeente afgelopen september. We hebben geschreven dat we via Kerk in Actie en Youth for Christ Moldava dagcentra voor de opvang van kinderen ondersteunen, dat we graag met hen samenwerken en willen meehelpen met de opbouw van hun dagcentrum. Verder hebben we kort iets vermeld over onze gemeente.

Kerst
Met Kerst was het thema van de Kerstcollecte ‘Geef licht’. Geef aan kwetsbare kinderen in Moldavië. Dat kon door een bijdrage te geven in collectezak, maar ook door het kopen van chocolademelk, glühwein en krentenbrood. Op Kerstavond was dat, na de gezinsdienst, genoeglijk bij vuurtjes en in een partytent en op Eerste Kerstdag na de dienst in Irene. Dank aan de gulle gevers, want velen gaven extra. De opbrengst van deze actie is ruim € 250.