Protestantse Gemeente Twello

Zoeken

Bijbeltekst van de dag

DagelijksWoord.nl

Op reis
Van 11 tot 19 september 2015 zijn Wim Boer, Rokus Hassefras en Ans Brandwacht naar  Moldavië gereisd, als verkenners namens de Dorpskerk van Twello.
De reis was goed voorbereid door Youth for Christ Moldova (YfCM).

Kennismaking met Moldavië
Ze zijn uitgebreid rondgeleid in het land en hebben gehoord over haar geschiedenis. Ze hebben het land en haar bewoners een beetje leren kennen.
Er is veel armoede, maar er liggen ook geweldige mogelijkheden! Het land heeft veel goede, vruchtbare grond.
Veel is verwaarloosd en in de steek gelaten: landerijen, kolchozen (collectieve boerderijen ten tijde van de Sovjet-Unie), fabrieken, gevangenissen en zelfs ziekenhuizen. De export naar Rusland wordt geblokkeerd en naar Europa komt het nog niet echt van de grond.
Ze hebben mensen ontmoet die de Russische tijd terug zouden willen hebben, want toen had iedereen een baan en inkomen. Anderen waren juist blij dat die periode voorbij is, omdat er geen vrijheid was om je eigen beslissingen te nemen, om initiatieven te ontplooien en plannen te maken.
Veel jonge mensen trekken naar het buitenland om geld te verdienen voor hun gezinnen. Maar er zijn ook mensen die dromen hebben en die een goede toekomst zien voor hun land. Die geloven in hun eigen vermogen om een toekomst op te bouwen in Moldavië.

Op verschillende plaatsen hebben ze gezien wat de dagcentra voor kinderen en jongeren doen. Er is een enorme inzet om kinderen een betere toekomst te bieden. Daarbij kunnen ze onze ondersteuning goed gebruiken en wij kunnen leren van hun enthousiasme.

Wijziging projectdoel
In Slobozia Mare zijn onze mensen bijzonder hartelijk ontvangen. Toen echter bleek dat zij speelbal dreigden te worden van een interne strijd in de Betel-gemeente is in goed overleg met de kerkenraad en Youth for Christ Moldava (YfCM) besloten de samenwerking met de Betel-gemeente te stoppen en naar andere mogelijkheden uit te kijken. Gelukkig ziet YfCM goede kansen voor het opbouwen van een interactieve relatie met de Baptistengemeente in Gotesti. Het is een gemeente met visie en goede plannen en zij wil graag met ons samenwerken. Dus daar gaan we in ons project mee verder!